Nog meer lawaaioverlast bij woontorens Utrechtsebaan

De geluidsoverlast voor bewoners van de twee hoge woontorens The Roofs komt van alle kanten. “Je komt niet tot rust en bent uiteindelijk constant moe.”

Door

Jasper Smits opent de deur naar zijn balkon. Er ontrolt zich een indrukwekkend stedelijk uitzicht op New Babylon en het Centraal Station. Maar er is ook een hoge zoemtoon te horen. “Die is er dus altijd. Dag en nacht,” verzucht hij. “Het geluid dringt door tot in de woningen. Metingen hebben al een paar keer aangetoond dat de normen worden overschreden.”

Smits (42) is voorzitter van de bewonerscommissie van The Roofs, voorheen Grotiustorens genoemd. De twee torens bevatten 655 huurappartementen. In de noordelijke toren wordt vooral overlast ervaren van het voortrazende verkeer op de Utrechtsebaan. In de zuidelijke toren, waarin Smits woont, hebben tientallen bewoners last van ‘de toon’. Het geluid is afkomstig van de klimaatinstallaties op het dak van de Koninklijke Bibliotheek (KB). In het depot bevinden zich kostbare oude drukken, maar ook bijvoorbeeld collecties van het naastgelegen Nationaal Archief.

Overhoop met diensten

De bewoners liggen via de Omgevingsdienst Haaglanden al jaren overhoop met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Uit een dossier, dat is ingezien door deze krant, blijkt dat Smits de eerste klacht indient op 8 juni 2022 bij de Omgevingsdienst, een instantie die ‘toezicht houdt, toetst, handhaaft en adviseert’ om te komen tot een ‘veilige, duurzame en gezonde leefomgeving’. De dienst komt meten en constateert dat de geluidsnormen ‘worden overtreden’. Het RVB krijgt een waarschuwing; de overlast moet worden beëindigd of op zijn minst beperkt.

 

Toen het warmer werd sloegen de lawaaiapparaten weer gewoon aan
Jasper Smits, bewonerscommissie The Roofs

 

En dan begint een lange periode van touwtrekken. Het RVB geeft aan dat de installaties niet uit kunnen in verband met de ‘temperatuur en luchtvochtigheid’ in depots van de KB. Toch moet er wat gebeuren, laat de Omgevingsdienst weten, en wel vóór 3 november 2022. Er gaat een jaar voorbij waarin metingen opnieuw uitwijzen dat er wat moet gebeuren en daarom wordt het RVB een dwangsom opgelegd.

Jasper Smits op zijn balkon boven de installaties van de KB. | Foto: DHC

Uiteindelijk doet het RVB wel wat aan de volgorde waarin de installaties aanslaan en wordt beperkt isolatiemateriaal aangebracht. Zodoende blijft het geluid bij een meting op 5 maart van dit jaar net onder de norm. “Tja,” zegt Smits, “toen was het koeler buiten. Daarna werd het warmer en sloegen de lawaaiapparaten weer gewoon aan.”

Hoezen eromheen

Een woordvoerder van het RVB erkent dat er geluidsproblemen zijn, maar ontkent dat er te weinig aan wordt gedaan. “Sinds de eerste klachten is er al een aantal aanpassingen gedaan. Compressoren werden voorzien van geluidsisolerende hoezen. Dat zorgde voor een kleine geluidsreductie, maar het had nog niet het gewenste uiteindelijke effect.”

De woordvoerder zegt verder dat er nu wordt gewerkt aan een ‘geluidsisolerende overkapping’. “Inmiddels is hiervoor een bedrijf geselecteerd en dat start binnenkort met de werkzaamheden. Naar verwachting is het werk eind oktober afgerond. Wij hopen daarmee de geluidsoverlast voor een groot deel in te perken. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen er verder nog genomen kunnen worden.”

Jasper Smits is teleurgesteld. “Eindelijk gaat er wat gebeuren. Maar dit betekent nóg een zomer lawaai als je op het balkon zit of je raam openzet. Je hoort het trouwens ook met de ramen dicht. Je komt niet tot rust en bent uiteindelijk constant moe.”

Dak van 38 miljoen 

Ook bij de andere toren van The Roofs zijn dus problemen; deze krant wijdde er eerder een onderzoeksartikel aan. De gemeente is op grond van geheime afspraken met ontwikkelaar Provast verplicht om de Utrechtsebaan tussen de twee bruggebouwen te overkappen. Dat moet sowieso op grond van de geluidsnormen, want die worden voor de omwonenden zwaar overschreden.

Aan het plan wordt al sinds 2016 gesleuteld. Werd toen uitgegaan van een prijskaartje van 5,6 miljoen euro, nu staat de teller op 38 miljoen. En dan wordt het ook nog eens een licht uitgevoerde constructie waarop geen grotere bomen kunnen staan, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ambtenaren waardeerden het plan in interne stukken met een 5,5 tot 6-. Maar wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) meldde getergde raadsleden vorige week in een commissievergadering opnieuw dat de gemeente er niet onderuit kan. “We moeten snel aan de slag, want anders komen we onze verplichtingen niet na,” zei hij.

Een van de complicaties van het plan is dat er op de smalle middenberm van de Utrechtsebaan een gebouw met vluchttrappen moet komen te staan. Tevens zijn voor de bijna-tunnel (officieel is het geen tunnel) allerlei veiligheidsmaatregelen nodig, zoals aparte stoplichten en slagbomen. Het permanente toezicht vanuit de gemeentelijke ‘bediencentrale’ kost nog eens bijna vier ton per jaar.

Maar voorlopig gaat er nog geen spa de grond in. Van Asten verwacht dat de eigenlijke werkzaamheden beginnen in mei 2026 en één jaar later worden afgerond. Gedurende een groot deel van die periode zal de Utrechtsebaan de stad uit afgesloten zijn. De stad in blijft de weg wel open, doordat het verkeer afwisselend over de twee weghelften wordt geleid. De bewoners aan deze kant van The Roofs zullen dus nog veel langer op rust moeten wachten.

De vraag is wel of mensen die hier een appartement hebben gehuurd niet hadden kunnen weten dat het een onrustige plek is. “Dat wel,” geeft Jasper Smits toe, terwijl hij de balkondeur sluit. “Maar ons is voorgespiegeld dat de Utrechtsebaan overkapt zou worden. En met de apparatuur van de KB is het RVB gewoon in overtreding. Natuurlijk is dit een drukke plek en daarom hoor je ons niet over het Prins Bernhardviaduct, de bussen op het busplatform van CS en de piepende trams op het viaduct.”

Standaardportret
Bekijk meer van