Juridische strijd over nieuwbouw Zuidwest duurt voort

Tegenstanders van de gigantische sloop- en nieuwbouwoperatie in Den Haag Zuidwest zetten hun juridische procedures voort.

Door

Dat bleek vrijdagmorgen in een kort geding bij de Haagse rechtbank waar het bouwplan Steenzicht-Ruimzicht op tafel lag. “Wij willen voorkomen dat er een onleefbare wijk ontstaat,” zei Kristin De Winter van de Stichting Bewonersorganisatie Bouwlust Vrederust. “Het is een chaotisch en ondoorzichtig proces,” bracht Peter Drijver van Stichting SOS Den Haag naar voren. Zij betoogden beiden dat de in september begonnen bouw van tweehonderd woningen in de Zichten-buurt in Zuidwest moet worden stilgelegd. Zij vonden ambtenaren, directieleden en advocaten van de gemeente Den Haag, bouwer Heijmans en corporatie Staedion tegenover zich.

Rechter mr. A.C. de Winter (‘geen familie’) probeerde aan het begin van de zitting nog of partijen er niet in onderling overleg uit konden komen, ‘desnoods nu meteen op gang’, maar De Winter en Drijver wezen dat af.

Grote belangen

Op het eerste gezicht was dit een kleine zaak, maar in werkelijkheid staan er grote belangen op het spel. Steenzicht-Ruimzicht is het eerste project van de operatie Dreven-Gaarden-Zichten, die de bouw van tienduizend woningen omvat de komende twintig jaar. Totale investering: circa één miljard euro. Eén van de uitgangpunten is dat er na grootschalige sloop veel meer woningen terugkomen. De tegenstanders vinden dat er veel te weinig aandacht is voor de leefbaarheid en de druk op de voorzieningen.

 

Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar het moeten wel goede woningen worden
Kristin De Winter, Bewonersorganisatie Bouwlust Vrederust

 

De bredere problemen kwam vrijdag telkens weer aan de orde, maar de rechter stelde kaders. Het ging nu alleen over het laten stilleggen van de bouw, in afwachting van een bodemprocedure die later dient bij de Raad van State. Daarom moet hij een ‘afweging van belangen’ maken. Het stilleggen van de bouw is een zeer drastische ingreep, die bovendien doorwerkt in het hele project Dreven-Gaarden-Zichten werd van de zijde van de gemeente, Staedion en Heijmans betoogd.

Opvallend was dat de advocaten van de gemeente en Heijmans nauwelijks ingingen op de inhoudelijke bezwaren maar zich beperkten tot algemeenheden als ‘het project moet gewoon doorgaan’. Verder poogden ze de tegenstanders in diskrediet te brengen. Die zouden alleen maar uit zijn op ‘traineren’. Een kwalijk ‘frame’ antwoordde De Winter. “Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar het moeten wel goede woningen worden.”

De beide stichtingen verloren eerder een zaak tegen het bouwplan. Maar in december kwam daar de uitspraak van de Raad van State overheen, die het bestemmingsplan van de gemeente vernietigde. Niet alles in het plan was verkeerd, volgens de Raad, maar toch wel zó veel dat een snelle reparatie (‘bestuurlijke lus’) niet mogelijk is. Alles moet over. Daarmee werd in één klap het hele juridisch-planologische fundament onder de Steenzichtbouw vandaan geslagen.

Paardenmiddel

Het leidde rond de jaarwisseling tot koortsachtig overleg op het stadhuis. Daar werd inderhaast met Heijmans en Staedion besloten tot een paardenmiddel. Zij dienden een nieuwe bouwvergunning aan te vragen op grond van het oude bestemmingsplan Bouwlust. En de gemeente zou dan de afwijking van dat bestemmingsplan met en speciaal besluit goedkeuren. Dit werd allemaal vóór 1 januari in gang gezet, om te vermijden dat het plan onder de nieuwe Omgevingswet zou gaan vallen.

Intussen is nog veel onduidelijk. “Want,” zo vroeg de rechter, “wordt die oude vergunning dan ingetrokken?” Daarop kwam geen duidelijk antwoord. Advocaat Daniëlle Roelands zei nog wel dat de gemeente ‘alles netjes wil doen’. De uitspraak volgt op 15 maart.

Ongeveer gelijktijdig met de rechtszaak presenteerde Ton Hillen, CEO van Heijmans, de jaarcijfers van zijn bedrijf (60 miljoen euro winst in 2023). Hij zei in een toelichting dat Nederlanders ‘moeten stoppen met het voortdurend maken van bezwaar tegen bouwprojecten’. “De woningzoeker staat met lege handen langs de kant,” aldus Hillen.

Standaardportret
Bekijk meer van