Vernieuwing Zuidwest gaat door ondanks uitspraak rechter

De sloop en nieuwbouw in Zuidwest gaan voorlopig door, ondanks een negatieve uitspraak van de Raad van State. Maar nieuwe problemen dreigen.

Door

Dat bleek eind vorige week in een verhitte raadscommissievergadering over de nederlaag die de gemeente eind vorig jaar leed bij de Raad van State. Die vernietigde het bestemmingsplan Steenzicht/Ruimzicht, vernoemd naar de betrokken straten. Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) is het ‘een keuze’ van ontwikkelaar Heijmans en woningeigenaar Staedion om door te bouwen.

Een meerderheid van de raad maakt zich grote zorgen over de vernieuwing van Zuidwest, waarvan Steenzicht/Ruimzicht het bescheiden begin is. En ook was er  scherpe kritiek op Balster. “De wethouder is een prutser, een knoeier en een beunhaas,” oordeelde Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. “Het is een megalomaan project,” zei VVD’er Rutger de Ridder, die pleitte voor het meer betrekken van de bewoners bij gemeentelijke plannen. Hij schaarde zich daarmee achter inspreekster Kristin de Winter (bewonersorganisatie Bouwlust-Vrederust), die zei: “Spreek met de bewoners en stuur het plan bij nu het nog geen totale ramp is.”

 

De wethouder is een prutser, een knoeier en een beunhaas
Arjen Dubbelaar, Hart voor Den Haag

 

Er kan nu worden doorgebouwd omdat er een omgevingsvergunning is verleend. Intussen moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan maken. Maar de bewonersorganisatie en de stichting SOS Den Haag hebben de rechter gevraagd de vergunning te schorsen. Als dat gebeurt, moet de bouw worden stilgelegd.

Heijmans en Staedion hebben als achtervang een nieuwe vergunning aangevraagd op basis van het oude bestemmingsplan. De gemeente zou dan een verklaring van geen bezwaar moeten afgeven. De raad is hier niet blij mee. Hinke de Groot (CDA) noemde het een ‘geitenpaadje’ in plaats van het volgen van de juiste procedures die horen bij een ‘democratische rechtsstaat’.

Stikstofregels genegeerd

De Raad van State keurde het bestemmingsplan af wegens onder meer het ontbreken van parkeervoorzieningen, het negeren van stikstofregels en het niet vastleggen dat er groene binnentuinen komen. Balster zegde de raadscommissie toe dat hij de risico’s in beeld zal brengen en zal rapporteren over het project Dreven-Gaarden-Zichten als geheel. Een ‘pas op de plaats maken’, waartoe verschillende partijen opriepen, wil hij niet in het belang van de volkshuisvesting en met het oog op de voortgang van de vernieuwing.

Maar het is niet uitgesloten dat de raad, bij nieuwe juridische problemen, ingrijpt en alsnog kiest voor nader overleg met bewoners, SOS Den Haag en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, die ook kritisch is. Daardoor zouden ook nieuwe procedures kunnen worden voorkomen.

Standaardportret
Bekijk meer van