Dreigt na uitspraak Raad van State bouwstop in Zuidwest? Vijf vragen

De Raad van State verwees een bestemmingsplan voor Zuidwest naar de prullenbak terwijl de sloopkogel zijn werk al had gedaan. Wat is er precies aan de hand? En volgt er een bouwstop? Vijf vragen.

Door

Wat bepaalde de Raad van State eind december over Bouwlust-Vrederust?

De Raad ‘vernietigde’ het bestemmingsplan Steenzicht-Ruimzicht dat gaat over een stukje van de Zichtenbuurt in Zuidwest. Want: de toekomstige parkeervoorzieningen zijn niet geregeld, de stikstofregels worden verkeerd toegepast, de terugkeer van de binnentuinen is niet gegarandeerd en er wordt geen rekening gehouden met de egels in het gebied. Steenzicht-Ruimzicht moet het begin worden van de grote vernieuwingsoperatie ‘Dreven, Gaarden, Zichten’ die voorziet in de bouw van tienduizend nieuwe woningen.

Toch wordt er doorgebouwd. Hoe kan dat?

Dat kan omdat er een bouwvergunning (omgevingsvergunning) is verleend. “Die is rechtsgeldig en daaraan kunnen de aanvragers (Staedion en Heijmans, red.) rechten ontlenen. Het is dan niet gek als de bouw doorgaat. De vraag is welke juridische stappen hier al zijn gezet,” zegt Marlon Boeve, hoogleraar omgevingsrecht en gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Kan de gemeente dit repareren?

Nee, want het bestemmingsplan bestaat niet meer. Een nieuw bestemmingsplan opstellen kan niet, omdat intussen de nieuwe Omgevingswet van kracht is geworden. Die vereist dat er een ‘omgevingsplan’ wordt opgesteld. Dit zou een vertraging van enkele maanden betekenen voor het bouwproject.

 

Aan de geconstateerde onvolkomenheden kan niet zomaar worden voorbijgegaan
Marlon Boeve, hoogleraar

 

Er loopt nog een procedure tegen de omgevingsvergunning en daarom is er een tweede aangevraagd. Hoe kan dat?

De eerste vergunning was gebaseerd op het verworpen bestemmingsplan. De wijkorganisatie Bouwlust-Vrederust en SOS Den Haag hebben de rechter gevraagd die te schorsen. Als dat gebeurt, moet de bouw alsnog worden stilgelegd. Staedion en Heijmans hebben daarom eind december een tweede omgevingsvergunning aangevraagd die zich richt naar het oude bestemmingsplan. De gemeenteraad moet in dat geval een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. SP-fractievoorzitter Lesley Arp karakteriseert de twee vergunningen als een ‘geitenpaadje’ en ze vraagt zich af of de gemeente dit heeft gesuggereerd. Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) ontkent dat.

De gemeenteraad is zeer kritisch over dit alles en over het optreden van wethouder Balster. Hoe gaat dit verder?

Veel hangt af van de bestuursrechter. Als hij de omgevingsvergunning schorst, volgt er een bouwstop, tenzij de tweede vergunning uitkomst biedt. Hoogleraar Boeve stelt dat in die tweede vergunningsaanvraag toch ook rekening moet worden gehouden met de uitspraak van Raad van State. “De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een aantal onvolkomenheden geconstateerd en daaraan kan niet zomaar worden voorbijgegaan.” De gemeenteraad wacht de rechterlijke uitspraak niet af en roept Balster donderdag (25 januari) opnieuw ter verantwoording. Per motie wordt onder meer opgeroepen het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen.

Standaardportret
Bekijk meer van