Nieuwbouw in Den Haag: ‘Met Junopark keren we de Binckhorst binnenstebuiten’

In het zuidelijkste puntje van de Binckhorst, op de hoek van de Trekvliet en de Jupiterkade, verrijst vanaf 2022 het Junopark: een rauw doch groen gebied met 1100 appartementen.

Door

De eerste schop zit nog niet in de grond, maar de contouren van het deelgebied Junopark in de Binckhorst worden steeds duidelijker. Gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development, AM en NU Projectontwikkeling tekenden vijf woonblokken in van dertig tot zeventig meter hoog voor zowel sociale en middeldure huur als koop. Aan het centrale plein komt in 2024 een basisschool van Lucas Onderwijs met kinderopvang voor vijfhonderd leerlingen.

“Het is een plek met een fantastische zonoriëntatie op het zuidwesten en voor alle bewoners uitzicht op het water,” zegt stedenbouwkundige Chris Zwiers, namens OZ architecten betrokken bij het project. De buitenruimte is wat hem betreft een belangrijk aandachtspunt. “We hebben een park ingetekend dat we ook wel de ‘Groene Meander’ noemen. Via het groene schoolplein komt dat uit bij het Waterfrontpark langs de Trekvliet. Drie grote ondergrondse parkeergarages zorgen ervoor dat het maaiveld wordt teruggegeven aan de gebruikers en op de menselijke maat kan worden ingericht.”

Robuust

Toch blijft van de industriële historie van deze plek het nodige overeind, verzekert Zwiers. “In tegenstelling tot het centrum is dit een stoer en robuust gebied. Die identiteit willen we behouden en versterken. Het karakteristieke Tuit-gebouw blijft. Evenals Maison Kelder. De vele hallen met hun gesloten karakter verdwijnen en maken plaats voor stoere, maar open bebouwing. Daarmee keren we de Binckhorst eigenlijk binnenstebuiten.” De blokken zijn opgebouwd uit ensembles van kleinere gebouwen. “Zo kan iedereen straks aanwijzen waar hij of zij woont.”

Een schets van de bouwvolumes voor Junopark. (Illustratie: OZ)

Aan mogelijke windhinder, door de ligging van de hoogbouw aan het water, heeft de stedenbouwkundige gedacht. “In een vroeg stadium hebben we al gekeken naar het effect van de wind uit verschillende richtingen. Daarop zijn de bomen gepositioneerd. En ook door de bebouwing in oplopende hoogte te plaatsen, wordt hinder voorkomen.” Een ander heikel punt zijn de woonboten en bedrijfsschepen. Die liggen nu nog langs de Jupiterkade, maar moeten wijken. “Het aantal woonboten wordt gelimiteerd tot acht en bedrijfsschepen zijn straks niet meer toegestaan om meer kwaliteit aan de kade toe te voegen,” licht projectleider Paul van der Zanden van de gemeente toe.

Suggesties Junopark

Voordat in 2022 wordt aangevangen met de bouw van het eerst blok – de school met daarbovenop twee torens met sociale woningbouw – worden stadgenoten en geïnteresseerden suggesties gevraagd voor de invulling van de commerciële ruimtes op de plint en de inrichting van het groen. “Naar welke functies en voorzieningen is men op zoek: werkruimtes, winkels? En hoe wil men het groen en het water gebruiken: om te spelen, te verdwalen, te sporten, te zitten? Daarvoor nodigen we iedereen uit mee te denken,” aldus Chris Zwiers. Wanneer het hele Junopark klaar is, durft Van der Zande nog niet te zeggen. “Dat is koffiedik kijken, maar we hopen rond 2027.”

Meer informatie: www.junoparkdenhaag.nl

Dit artikel uit onze nieuwbouwspecial van 22 oktober 2020 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen over bouwprojecten in de Haagse regio? Probeer dan een (proef)abonnement op de papieren krant Den Haag Centraal.

Standaardportret
Bekijk meer van