Gemeente houdt vol: Muni krijgt geen korting op pand Noordeinde

De omstreden verkoop van het monumentale pand De Rijnstroom aan het Noordeinde aan tassenontwerper Omar Munie gaat door. Munie betaalt 1,7 miljoen euro voor het gebouw.

Door

De omstreden verkoop van het monumentale pand De Rijnstroom aan tassenontwerper Omar Munie gaat door. Hij betaalt 1,7 miljoen euro voor het gebouw aan het Noordeinde.

Dat heeft het college van B en W dinsdag besloten. Het pand, dat in 1923 werd gebouwd als Haagse vestiging van de Amsterdamse sigarenhandel Hajenius, is nu nog van het rijk. Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het binnenkort aan de gemeente, die het meteen doorverkoopt aan Munie. De gemeente houdt vol dat Munie een ‘marktconforme’ prijs betaalt. Bij een recente hertaxatie is de waarde vastgesteld op 1.685.000 euro.

Omar Munie (PR)

In vastgoedkringen is er woede ontstaan over de voorgenomen transactie. Door het ‘onderhandse’ karakter ervan hebben andere gegadigden geen kans. En die gegadigden zijn er. Yvonne Litz zou graag haar sigarenhandel De Graaff van Heulstraat verhuizen naar de Rijnstroom, dat immers ook een tabaksverleden heeft. Ook uurwerkdeskundige Antoon Gaemers heeft belangstelling; hij zoekt ruimte voor een te stichten ‘Tijdmuseum’. “Ik heb niets tegen Omar Munie, maar ik vind het wel raar dat het pand niet gewoon op de markt wordt gebracht, zodat andere geïnteresseerden ook een kans hebben,” zegt hij.

‘Koopje’ voor Munie

Door deze en andere belangstellenden wordt ook gesuggereerd dat Munie het pand voor een ‘koopje’ zou krijgen. Ook de Telegraaf maakte daar recent melding van, alsook van persoonlijke betrokkenheid van burgemeester Krikke. Maar de gemeente bestrijdt deze lezing met kracht. “Absolute onzin,” zegt een woordvoerster. Het taxatierapport is in het bezit van deze krant.

 

Ik heb niets tegen Omar Munie, maar ik vind het wel raar dat het pand niet gewoon op de markt wordt gebracht,
Antoon Gaemers (uurwerkdeskundige)

 

Hiermee is nog niet het bezwaar van de voorkeursbehandeling weerlegd. Daarover meldt het college van B en W dat het ‘gerechtigd is om objecten één-op-één te verkopen, mits marktconform’. Het stadsbestuur kiest voor Munie wegens het ‘maatschappelijk belang’ van diens atelier, ‘waar hij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt de kans geeft op een betrekking’. Verder is het college er verheugd over dat het pand, dat al jaren leegstaat, weer een ‘invulling’ krijgt. Omar Munie verklaarde eerder dat hij zijn atelier en de Stichting Dutch Tulip in de winkel- en kantoorruimte van De Rijnstroom wil onderbrengen. De eerste en tweede verdieping wil hij laten verbouwen tot appartementen.

NB Dit stuk is een gecorrigeerde en aangepaste versie van het artikel dat verscheen in Den Haag Centraal van 31 mei 2018; daarin stond ten onrechte dat de verkoopprijs van Noordeinde 64/64A was vastgesteld op 2,3 miljoen euro.

Standaardportret
Bekijk meer van