DHC presenteert serie over klimaatverandering: wassend water bedreigt stad aan zee   

Den Haag, mooie stad achter de duinen. Maar hoelang nog? De stijging van de zeespiegel bedreigt de kusten en dus loopt onze stad gevaar. Daarom wijdt Den Haag Centraal de komende maanden een serie aan het klimaatbeleid.    

Door

De zee is een serieuze bedreiging aan het worden voor alle laaggelegen delta’s in de wereld. En dus ook voor Den Haag. De oceanen stijgen nu nog langzaam, maar wie zijn oor te luisteren legt bij de natuurwetenschap, vangt verontrustende geluiden op. Het komt hoofdzakelijk doordat de opwarming van de aarde versterkt toeslaat in de poolgebieden.

Onmiskenbaar. Op Spitsbergen was de temperatuur de afgelopen honderd maanden iedere maand weer een record. De gletsjers en ijskap op Groenland smelten vier keer sneller dan zestien jaar geleden. En ook op Antarctica is het smelten van de grote ijsmassa begonnen. Als het een beetje tegenzit – en dat is nu het geval –  is de zeespiegel in het jaar 2100 één meter hoger. En het verontrustende is: na 2100 houdt het niet op.

Dossier klimaatverandering stevig beetpakken

Voor een krant in een stad aan zee alle reden om het dossier klimaatverandering eens stevig beet te pakken. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in dat klimaat? Wat zegt de wetenschap en hoe moeten we dat interpreteren? Maar vooral ook: hoe gaat de stad ermee om en dan in het bijzonder de gemeentepolitiek? De enige remedie is om de uitstoot van COzo snel mogelijk terug te brengen naar nul. Hoe kunnen we dat doen?

De komende tijd verschijnt er elke maand een groot artikel van de hand van verslaggever Marc Konijn over de impact van klimaatverandering op de stad. Deze week de aftrap in de vorm van een verantwoording. Om volgende week uitgebreid in te gaan op de huidige stand van zaken in de klimaatwetenschap, zodat er geen enkel misverstand kan bestaan over de ernst van de situatie.

Wilt u meer lezen of meer weten over de krant Den Haag Centraal? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van