Bronovo blijft nog zeker tot 2030 open

Ziekenhuis Bronovo blijft voorlopig open. Zeker tot 2030 zal het, net als nu, een weekziekenhuis zijn voor ‘planbare zorg’.

Door

Dat heeft de directie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) dinsdag bekendgemaakt. HMC komt daarmee terug op het eerdere voornemen om het ziekenhuis in het Benoordenhout uiterlijk in 2024 te sluiten. ‘Patiënten kunnen in HMC Bronovo dus nog jaren terecht bij hun vertrouwde arts. Bijvoorbeeld voor een zwangerschapscontrole, om bloed te prikken, voor onderzoek of operatie aan knie of heup,’ aldus HMC-bestuursvoozitter Ingrid Wolf in een persverklaring over het nieuwe ‘huisvestingsplan’.

Het oorspronkelijke plan, dat begin 2019 in deze krant werd onthuld, riep een storm van kritiek op, onder meer bij bewoners van het Benoordenhout, Bezuidenhout en Scheveningen. Er ontstonden verschillende actiegroepen, onder meer de Facebookgroep ‘Bronov moet blijven’ en de Stichting Houd Bronovo Open. Ook de coronapandemie speelde een rol; er is kort overwogen Bronovo in te zetten als noodziekenhuis. Uiteindelijk verklaarden ook vrijwel alle partijen in de Haagse gemeenteraad zich tegen de sluiting, al heeft de raad hierover geen zeggenschap. Eén van de belangrijkste bezwaren was dat Den Haag zowel sterk groeit als vergrijst en dat daarom het ziekenhuis niet kan worden gemist.

Onder druk overstag

Het lijkt erop dat de HMC-directie uiteindelijk onder die druk overstag is gegaan. In de persverklaring staat dat ‘met bewoners en zorgpartners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties’ een plan is ontwikkeld ‘voor het bieden van vernieuwende zorg in HMC Bronovo, die past bij de wensen van patiënten’. Daarbij gaat het vooral om de zorg aan ouderen of mensen met een chronische ziekte.

HMC zegt dat Bronovo na 2030 op enige manier in Benoordenhout en Scheveningen zorg zal blijven bieden. Het gaat hier bij voorbeeld om online-spreekuren en behandelingen aan huis. Op termijn werkt HMC toch toe naar twee hoofdlocaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Wolf: ‘Toekomstbestendige zorg bieden, betekent keuzes durven maken. Net als ieder ander ziekenhuis hebben we te maken met grote uitdagingen. Stijgende zorgkosten, afspraken met de regering waarin staat dat ziekenhuizen niet verder mogen groeien, een krappe arbeidsmarkt en een regio die groeit en vergrijst’.

Westeinde en Antoniushove

HMC kondigt verder een vernieuwingsoperatie aan. Omdat de vraag naar de hoogcomplexe en acute zorg blijft groeien, wordt in HMC Westeinde de intensive care vergroot. Ook komen er extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. Er komen meer parkeerplaatsen en ‘samen met de gemeente Den Haag werken we aan een betere bereikbaarheid’.

In HMC Antoniushove komen extra faciliteiten voor planbare zorg; ook blijft dit het kankercentrum.  Hiertoe wordt het aantal operatiekamers vergroot en komen er meer faciliteiten voor dagbehandeling. Als de uitbreidingen in Westeinde en Antoniushove klaar zijn, worden alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten van Bronovo naar de twee andere ziekenhuizen verplaatst.

HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. | Foto: HMC

Het huisvestingsplan is nu nog een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC. Het ligt ter advies voor bij verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. Tegelijkertijd gaat HMC in gesprek met de zorgverzekeraars en banken om de financiering rond te krijgen. Na goedkeuring van de raad van toezicht, neemt de raad van bestuur waarschijnlijk deze zomer een definitief besluit over de plannen. De eerste bouwactiviteiten in de ziekenhuizen beginnen volgen jaar.

Eerste reacties

De eerste reacties op de koerswijziging van het HMC zijn gematigd positief. Coen Bom, raadslid van Hart voor Den Haag, spreekt op de site van zijn partij van ‘een goede stap naar het definitief openhouden van het ziekenhuis’. En: ‘Wij zouden graag zien dat er ook zo snel mogelijk weer een spoedeisende hulp en IC-afdeling terugkomt in het ziekenhuis, maar de eerste stap is er. Het blijft niet uit te leggen dat (…) Bronovo, in een tijd van corona, vergrijzing en enorme bevolkingsgroei, moet verdwijnen’.
VVD-fractievertegenwoordiger Rutger de Ridder is het hiermee eens. ‘Het is een belangrijke eerste stap. Hoe meer zorg we lokaal hebben hoe beter dat is voor de Scheveninger, de Benoordenhouter en alle Hagenaars. Maar een echt ziekenhuis is natuurlijk meer dan alleen een polikliniek. Behoud Bronovo als echt ziekenhuis’, meldt hij op Twitter.

De Facebookgroep ‘Bronovo moet blijven’ spreekt van een ‘kleine overwinning’, maar ook  ‘gemengde gevoelens’. Woordvoerder Bert van der Ham in een post: ‘Wat zeker is, is dat Bronovo in de huidige hoedanigheid als weekziekenhuis gaat verdwijnen. Deze activiteiten worden door de jaren heen overgenomen door de vestigingen Antoniushove en Westeinde. Wij hebben altijd gestreden voor een algemeen wijkziekenhuis met spoedeisende hulp en intensive care op de locatie Bronovo. Dit zullen wij dus ook blijven doen.’

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van