Meer aandacht politiek voor kinderarmoede is hard nodig

Kinderarmoede komt er bekaaid af in de verkiezingsprogramma’s. Daarom organiseert Leergeld Den Haag een debat.

Door

Het bestrijden van armoede komt in veel verkiezingsprogramma’s voor, maar voor kinderarmoede is veel minder aandacht. Ten onrechte, vindt Charlie Ortega (55), directeur  van de Stichting Leergeld Den Haag. “Tot onze schrik zeggen maar heel weinig partijen iets over kinderarmoede. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Het perspectief van kinderen moet je meenemen, want armoede los je niet zo maar even op, soms zelfs niet binnen een generatie. Armoede wordt vaak overgedragen van generatie op generatie.”

Het doel van Leergeld Den Haag is ‘om Haagse kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen te helpen deel te nemen aan sociale activiteiten, zodat zij volwaardig kunnen participeren in deze samenleving’ (missie). De stichting richt zich op kinderen tussen de 4 en de 18 jaar. Leergeld zorgt bijvoorbeeld voor materiële ondersteuning in de vorm van laptops, muziekinstrumenten en sportbenodigdheden. Er zijn ook projecten, zoals ‘Leven als een prof’, een stage bij ADO Den Haag. Die is niet alleen gericht op voetballen, maar ook op sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Maar hoe groot is het probleem in Den Haag? Ortega: “Eén op de vijf gezinnen in Den Haag heeft een laag inkomen. Dat betekent dat meer dan twintigduizend kinderen opgroeien in armoede. Dat dit soort cijfers er in een welvarend land als Nederland nog zijn! Landelijk wordt dat erkend. Er is nu een minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Er is ook een duidelijke doelstelling: het halveren van de landelijke kinderarmoede, van 9,2 naar 4,6 procent van de kinderen in 2030. Dezelfde ambitie hebben we nodig op gemeentelijk niveau, waarde cijfers dus slechter zijn dan de landelijke percentages.”

Visie op kinderarmoede

Den Haag moet, stelt Ortega, een visie op kinderarmoede ontwikkelen. “Het is niet snel op te lossen. Belangrijk is het perspectief van het kind. Dat heeft geen invloed op de inkomenssituatie van zijn ouders, maar voelt wel de impact. Kinderen internaliseren armoede. Het is dus niet alleen een kwestie van hoe haal je een kind uit de armoede, maar ook van hoe haal je de armoede uit een kind. Vaak krijgen ze later problemen. Je ziet dan hogere percentages depressies, werkloosheid en gezondheidsproblemen. De risico’s echoën door in het leven van volwassenen. Dus als we er te weinig aan doen, betalen we later als samenleving leergeld.”

Cruciaal bij de bestrijding van kinderarmoede is dat bij de aanpak verschillende beleidsterreinen worden gecombineerd, betoogt Ortega. “We hebben een raad van kinderen die ons gevraagd en ongevraagd adviseert. Als je hun vraagt wat ze nodig hebben, komen ze met zaken uit verschillende domeinen: wonen, onderwijs, welzijn. Daarom organiseren we het debat samen met Haag Wonen, Staedion, Vestia, Xtra Welzijn en Lucas Onderwijs. Bij wonen, onderwijs én welzijn moet er in het beleid dus aandacht zijn voor kinderarmoede. En er moeten middelen beschikbaar zijn. Zo moet het in het coalitieakkoord komen te staan, zodat de toekomstige wethouder van sociale zaken en armoede de andere wethouders kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid om kinderarmoede te bestrijden. Hij of zij moet mandaat krijgen.”

Huiswerkbegeleiding en bijles

Als concrete beleidsaanbevelingen noemt Ortega de sociaal-maatschappelijk begeleiding van kinderen, huiswerkbegeleiding en bijles voor álle kinderen en bij woningbouw rekening houden met gemeenschappelijke voorzieningen voor kinderen, bijvoorbeeld en ruimte waar ze huiswerk kunnen maken. “We willen de politie partijen verleiden om straks dit soort dingen in het coalitieakkoord op te nemen.”

Debat 24 februari

Donderdag 24 februari is er het ‘Kinderarmoede Verkiezingsdebat’, in de voormalige Amerikaanse ambassade en onder leiding van Paula Udondek.  Er wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen over armoede, wonen, welzijn en onderwijs. De deelnemende partijen zijn: D66, PvdA, GroenLinks, CU/SGP, CDA, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag en VVD.

Het debat (19.30-21.30) is te volgen via Den Haag FM en het Youtubekanaal van Leergeld Den Haag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van