Burgemeester vindt het niks, maar wijken zijn blij met vuurwerkverbod

Zes wijken zijn de komende jaarwisseling vuurwerkvrij. Al vindt de burgemeester het niks, de wijken zelf zijn tevreden. “Maar ik ga m’n buurman niet aanspreken.”

Door

‘Steek in deze wijk geen vuurwerk af.’ Langs de randen van de wijken Bohemen Meer en Bos, de Vogelwijk, het Regentessekwartier, de Archipelbuurt, het Zeeheldenkwartier en het Benoordenhout wijzen borden op nieuw beleid. Tijdens oud en nieuw geldt een afsteekverbod in de zes woonwijken waar volgens een enquête de meeste weerzin tegen consumentenvuurwerk bestaat. Wie hier met de jaarwisseling toch pijlen, potten, rotjes of zwaarder vuurwerk afsteekt, loopt kans een boete te krijgen.

Althans, in theorie. De gemeente gaat namelijk niet gericht handhaven. Het ontbreekt aan capaciteit en politieagenten, en handhavers hebben tijdens de jaarwisseling wel wat beters te doen. Bovendien is het verbod juridisch dubieus, zegt Jan van Zanen zelf. De burgemeester steekt niet onder stoelen of banken dat hij het maar niks vindt. “Ik ben gewend aan onmogelijke opdrachten van de gemeenteraad,” verzuchtte hij eerder in een commissiedebat.

hansfresen.vormgeving

Toch klinkt in de bewuste wijken een optimistische toon. “Het is eerder een verzoek dan een verbod,” zegt Laurens Schrijnen, secretaris van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier. “En dat omarmen we. De wijkkrant heeft de gemeenteposter zelfs paginagroot afgedrukt, zodat bewoners die achter het raam kunnen hangen.” Ook Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark schaart zich achter het verbod, al ‘betreuren we het dat het alleen in Archipel geldt’. In Willemspark, ingeklemd tussen de vuurwerkvrije wijken Benoordenhout, Zeeheldenkwartier en Archipelbuurt, mag men wel gewoon vuurwerk afsteken.

Hondenbezitters

In het Benoordenhout zijn ze eveneens te spreken over de maatregel. “In het verleden was er in deze wijk veel weerstand tegen het afsteken van vuurwerk in de periode in aanloop naar de jaarwisseling,” vertelt André van den Heuvel, voorzitter van de wijkvereniging. “Vooral hondenbezitters hebben er last van. Ik sprak eens een vrouw die vanaf november haar hond minder uitliet vanwege de knallen. Het is goed dat het begrensd wordt.”

Van den Heuvel prijst de borden die sinds deze maand rond de wijk staan. “Die hebben een signaalfunctie. Zelfs mijn kinderen van tien merken op dat vuurwerk afsteken verboden is in de wijk.” Tot dusver valt het mee met het premature geknal, is zijn indruk. “Hoe het met de jaarwisseling gaat uitpakken, zullen we zien.”

 

Ik ben mordicus tegen lokale verboden, want ik sta gewoon in m’n hemd
Jan van Zanen, burgemeester

 

Het minivuurwerkverbod is een Haags compromis. Vorig jaar kreeg een motie van de Partij voor de Dieren om de helft van de stad tot vuurwerkvrije zone te verklaren een nipte meerderheid. Dat is onwerkbaar, concludeerde de burgemeester. “Doet u maar de helft – dat is minstens zo ingewikkeld als een algeheel verbod,” zei hij in het commissiedebat. Op basis van een enquête besloot hij zes wijken aan te wijzen waar een ruime meerderheid voorstander is van een landelijk afsteekverbod. Elders is er te weinig draagkracht, vindt hij.

Net als veel andere burgemeesters pleit Van Zanen voor een landelijk verbod op de handel in en het afsteken van consumentenvuurwerk. “Maar zolang dat er niet is, ben ik mordicus tegen lokale verboden, want ik sta gewoon in m’n hemd,” zei hij eerder in een debat. De burgemeester verwees hierbij naar Amsterdam en Rotterdam, waar ondanks een lokaal verbod afgelopen jaarwisseling grote hoeveelheden vuurwerk de lucht in gingen. “Dat was geen gezicht. Dat zegt iets over het draagvlak.”

Toch houden Amsterdam en Rotterdam vast aan hun afsteekverbod. Ook veertien andere gemeenten verbieden dit jaar vuurwerk in de hele stad, volgens RTL Nieuws. In de hoofdstad kijken ze met gemengde gevoelens terug op de vorige jaarwisseling. Die verliep niet minder druk dan anders. Tegelijk zegt 81 procent van de Amsterdammers zich aan het verbod te hebben gehouden. In Rotterdam was wel sprake van minder overlast en schade, constateerde de gemeente in een evaluatie. ‘Dit is een eerste stap, maar vergt een cultuurverandering en heeft een landelijke aanpak nodig. Dit kost enige tijd.’

Boetes

Wat de lokale verboden vorig jaar niet opleverden, waren boetes. In Amsterdam bleef het bij enkele waarschuwingen. In de zes Haagse wijken zal het deze editie niet anders zijn, ook als handhavers bij toeval vuurwerkafstekers betrappen. Een rotje afsteken is andere koek dan prullenbakken opblazen of hulpverleners bekogelen, schetst een woordvoerder van de burgemeester. “Afhankelijk van de situatie wordt wel of niet opgetreden. En dat kan verschillen van aanspreken en vuurwerk in beslag nemen tot een daadwerkelijke boete.”

 

Ik heb maar één oog, dus met oud en nieuw kom ik niet buiten
Laurens Schrijnen, Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

 

Een paar jaar terug vonden buren het nog belachelijk toen Laurens Schrijnen uit het Zeeheldenkwartier een vuurwerkvrije jaarwisseling in zijn straat voorstelde. Hoeveel bewoners zich aan het ‘vrijwillige’ verbod gaan houden, is de vraag. “Ik ga mijn buurman niet aanspreken als hij vuurwerk afsteekt. Ik ben geen politieagent. De wijk heeft twaalfduizend inwoners, die hebben we niet allemaal in het mandje zitten.” Hijzelf blijft sowieso binnen. “Ik heb maar één oog, dus met oud en nieuw kom ik niet buiten.”

De redactie biedt u dit verhaal gratis aan. Meer Haagse verhalen? Neem een (proef)abonnement op weekkrant Den Haag Centraal. Elke donderdag in de bus.

Standaardportret
Bekijk meer van