Vuurwerkshow tóch op Hofvijver, niet in wijkpark De Verademing

Aankomende jaarwisseling vindt de vuurwerkshow toch plaats op de Hofvijver. Na protesten van omwonenden haalt de burgemeester een streep door de verplaatsing naar wijkpark De Verademing in het Regentessekwartier.

Door

De aanvankelijke keuze voor het park volgde op een aangenomen motie van de SP, die de gemeente opdroeg de vuurwerkshow ieder jaar in een ander stadsdeel te organiseren. Eigenlijk moest dat dit jaar Escamp zijn, maar daar werd geen geschikte locatie gevonden. Daarop kwam de gemeente uit bij De Verademing, gelegen tegenover de Energiecentrale.

Dat stuitte op onbegrip in de wijk. “Het Regentessekwartier is een heel versteende wijk,” aldus buurtbewoner Piet Driest. “Niet voor niets wordt het wijkpark de groene long van de buurt genoemd. En dan willen ze daar een vuurwerkshow organiseren. Dat rijmt toch niet met elkaar?” Ook vreest hij voor logistieke problemen als tienduizend bezoekers op de show afkomen.

Bovendien huisvest het park veel vogels en een manege, die ook dit jaar is aangewezen als vuurwerkvrije zone. Om die reden keerden de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij zich tegen een vuurwerkshow op deze locatie. ‘Het park zit vol met kwetsbare dieren en natuur,’ stelden zij in een gezamenlijk persbericht.

Onwenselijk

Vanwege de bezwaren van bewoners en de manege acht de burgemeester het onwenselijk om het plan door te zetten. ‘Teneinde te voorkomen dat in onze stad dit jaar geen vuurwerkshow plaatsvindt, heb ik besloten voor de komende jaarwisseling in te zetten op het organiseren van de vuurwerkshow op de locatie Hofvijver,’ schrijft hij aan de gemeenteraad. De vergunningprocedure loopt.

In een commissievergadering krabbelde Van Zanen vorige week al terug. De paarden van de manege blijken oud en kunnen niet worden verplaatst, had hij begrepen. “Als ik nu moet kiezen, dan ga ik voor de Hofvijver.”

Het Regentessekwartier is dit jaar een van de zes wijken waar je geen consumentenvuurwerk mag afsteken met oud en nieuw. Het is voor het eerst dat de burgemeester niet alleen ziekenhuizen, parken en maneges als vuurwerkvrije zone aanwijst, maar ook hele woonwijken.

Dit artikel is dinsdag 21 november geüpdatet met het besluit van de burgemeester.

Standaardportret
Bekijk meer van