Zes Haagse wijken worden komende jaarwisseling vuurwerkvrij

In zes Haagse wijken is het komende jaarwisseling niet toegestaan vuurwerk af te steken. De burgemeester wil onder meer het Benoordenhout en het Zeeheldenkwartier aanwijzen als vuurwerkvrije zones.

Door

Dit schrijft burgemeester Jan van Zanen in zijn beleidsplan voor komende jaarwisseling. Het gaat om Bohemen Meer en Bos, Vogelwijk, Archipelbuurt, Benoordenhout, Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier. In deze wijken is ruim 70 procent van de bewoners voorstander van een landelijk afsteekverbod, aldus een enquête van onderzoeksbureau EMMA.

Hiermee komt Van Zanen deels tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. Vorig jaar nam die met een nipte meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren aan om minimaal de helft van de stad tot vuurwerkvrije zone te verklaren. Zover kan de burgemeester naar eigen zeggen niet gaan. Getuige de enquête, gehouden onder vijfduizend bewoners, is daar onvoldoende draagvlak voor.

Geen handhaving

In de zes wijken is wél een duidelijke meerderheid tegen consumentenvuurwerk. Reden voor Van Zanen om hier ‘bij wijze van proef’ vuurwerkvrije zones van te maken. Al hoeven bewoners niet te verwachten dat de politie komt controleren, zegt hij erbij. ‘Gelet op de grote druk op de handhavingscapaciteit van zowel de politie, als de gemeentelijke organisatie tijdens de jaarwisseling, is het niet mogelijk om bij uitbreiding van de vuurwerkvrije zones ook in deze wijken handhavend op te treden.’

 

Juridisch kan het niet en we gaan niet handhaven. Waarom doen we het dan?
Rachid Guernaoui, raadslid Hart voor Den Haag

 

Den Haag telde vorige jaarwisseling 52 vuurwerkvrije zones rondom natuurgebieden, kinderboerderijen, ziekenhuizen en maneges. Handhaving in de woonwijken zou ten koste gaan van het naleven van het afsteekverbod in deze zones.

Wel is deze proef juridisch wankel, waarschuwt Van Zanen. Waar bij kinderboerderijen en natuurgebieden zwaarwegende argumenten gelden voor een verbod, is die er in de zes woonwijken eigenlijk niet. Het instellen van de zones hier is enkel gebaseerd op een onderzoek onder pakweg honderd bewoners per wijk. ‘Het is zeer de vraag of dit juridisch gezien een voldoende draagkrachtige motivering is.’

Symboolpolitiek

Een bijzonder slecht voorstel, vindt raadslid Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag. “Juridisch kan het niet en we gaan niet handhaven. Waarom doen we het dan? Het is onzinnige symboolpolitiek. Dit gaat alleen maar leiden tot ruzie tussen bewoners onderling. Vuurwerk is de afgelopen jaren al ontzettend ingeperkt, laat degenen die dat willen die paar uurtjes afsteken.” De enquête waar het verbod op stoelt, kon in theorie door iedereen online worden ingevuld, zegt Guernaoui. Ook mensen buiten Den Haag. “Als je de vuurwerkhaters de vragenlijst laat invullen, weet je wat je krijgt.”

 

Als het verbod goed wordt gecommuniceerd, kan dat echt verschil maken
Robert Barker, Partij voor de Dieren

 

Robert Barker (Partij voor de Dieren) is daarentegen wel tevreden. “Het liefst zien we natuurlijk een landelijk verbod, maar dit is een goede stap vooruit.” Op de enquête valt inderdaad wel wat af te dingen, vindt hij, net als de beperkte handhaving. “Maar los daarvan houden mensen zich over het algemeen aan de regels. Als het verbod goed wordt gecommuniceerd, kan dat echt verschil maken.”

De Haagse bevolking blijft sterk verdeeld over een algeheel vuurwerkverbod, toont het onderzoek van bureau EMMA. Een kleine meerderheid  van 51,7 procent is vóór, 42,9 procent van de ondervraagde Hagenaars is tegen. De onderlinge verschillen tussen wijken is groot. In Bohemen steunt 83 procent een vuurwerkverbod, in de Stationsbuurt 27 procent. Jongeren en ouderen vulden de vragenlijsten ook zeer verschillend in.

Ook de Haagse gemeenteraad is in twee kampen verdeeld. Een voorstel voor een lokaal vuurwerkverbod haalde het vorig jaar tot twee keer toe net niet, omdat de stemmen gelijk waren. De burgemeester is voorstander van een landelijk verbod op de handel in en het afsteken van consumentenvuurwerk. Voor een lokaal verbod voelt hij weinig.

Standaardportret
Bekijk meer van