Zuiderparktheater kan door na ingreep raad

Het Zuiderparktheater behoudt zijn subsidie en de huidige organisatie blijft het exploiteren. Dat heeft het college van B en W besloten onder druk van de gemeenteraad.

Door

De Stichting Zuiderparktheater krijgt een ton per jaar om het populaire podium in het bos te laten draaien. Daarmee is volgens het college het voortbestaan van de ‘sociale wijkfunctie’ van het theater gewaarborgd en wordt ook recht gedaan aan de ‘opgebouwde gemeenschap van vrijwilligers’. Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) komt hiermee tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad.

Er is aan het uiteindelijke besluit het een en ander voorafgegaan. De Stichting Zuiderparktheater kreeg aanvankelijk een negatieve beoordeling van de intussen beruchte adviescommissie voor het gemeentelijke Kunstenplan 2021-2024. Omdat het einde dreigde voor het theater, besloot Van Asten toch extra geld te reserveren. Via een soort aanbesteding (‘open call’) moest een andere exploitant gevonden worden. In die procedure meldden zich popcentrum Paard en, opnieuw, de Stichting Zuiderparktheater. Ook deze voorstellen gingen naar de adviescommissie en die vond voor beide opties wel wat te zeggen.

Van Asten wilde Paard maar raad niet

Van Asten liet de raad vorige week vertrouwelijk weten dat hij de voorkeur gaf aan het Paard. Maar daar ging de raad, toch al kritisch gezien eerdere ervaringen met het Kunstenplan, niet mee akkoord, bleek vorige week in een commissievergadering. “Je moet niet de ene club gaan inruilen voor de andere, als dat per saldo niet veel oplevert. Integendeel, het zou vernietiging van kapitaal, knowhow en het opgebouwde netwerk tot gevolg hebben. De huidige stichting doet het prima, dat moeten we belonen en niet bij het grofvuil zetten,” aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij. De overgrote meerderheid van de commissie, inclusief de collegepartijen VVD, PvdA en CDA, steunden deze visie.

Dus bleef voor Van Asten niets anders over dan op zijn schreden terug te keren en alsnog voor de Stichting Zuiderparktheater te kiezen. Als hij dat niet had gedaan, was hij er waarschijnlijk via een motie toe gedwongen in de raadsvergadering van komende week.

Bij het Zuiderparktheater is de opluchting groot. “Vreugde alom bij ons,” zegt Kjell Wagner, voorzitter van het bestuur. “Het zou dramatisch zijn geweest als al het werk dat we samen met onze vrijwilligers hebben verzet, zou zijn genegeerd. De raad heeft dat ingezien. En nu aan de slag, want het zal nog een hele klus worden om met de geringe middelen die er zijn het theater te laten draaien.”

Ook cultuurankers onder vuur

In de Kunstenplan-procedure kwamen ook de cultuurankers Muzee Scheveningen en het Diamanttheater (Haagse Hout) onder vuur te liggen. Ook zij kregen een negatieve beoordeling en ook hier reserveerde Van Asten toch geld, maar dan voor een mogelijke andere aanvrager. Dus ook hier een ‘open call’. Daaruit is in het geval van Muzee alsnog Muzee zelf als winnaar uit de bus gekomen. De museumorganisatie doet dus ook de komende vier jaar de cultuurankerfunctie erbij en krijgt daarvoor 75.000 euro.

Waarnemend directeur Tamara Peers van Muzee reageert enthousiast op het besluit. “Het is fantastisch dat wat Muzee heeft opgebouwd als museaal cultuuranker van Den Haag verder mag worden uitgebouwd.” Ook het Scheveningse jongerencentrum YMCA dong mee naar deze opdracht. Maar Van Asten betwijfelt of deze organisatie de ‘benodigde slagkracht, soliditeit en specifieke deskundigheid’ in huis heeft om de cultuurankerfunctie op zich te nemen.

Diamanttheater samen met Kunstpost 

Bij het cultuuranker in Haagse Hout, het Diamanttheater in Mariahoeve, een enigszins vergelijkbare gang van zaken. Ook hier een negatief advies en ook hier een ‘open call’. De bestaande organisatie besloot te fuseren met Kunstpost, een galerie aan het Klein Loo. Onder de naam Podium NOORD werd een plan ingediend, dat volgens de gemeente van ‘één plus één naar drie kan leiden’. Dus ook hier is de 75.000 euro per jaar veiliggesteld. “Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat,” reageert Elly Hajian, directeur van Podium NOORD. “Met ons kleine team hebben we de afgelopen maanden keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Dat we nu aan de slag kunnen, is ongelofelijk mooi en motiverend voor iedereen.” Er was een concurrent, het Haags Theaterhuis. Maar Van Asten constateert in die aanvraag een ‘gemis aan breedte, diversiteit en schaalgrootte’.

Met de besluiten over de cultuurankers en het Zuiderparktheater is de discussie over het Kunstenplan 2021-2024 afgerond.

 

Standaardportret
Bekijk meer van