Strandtrappen voor het Kurhaus en bredere boulevard

Het centrale deel van de boulevard wordt vernieuwd. Voor het Kurhaus komen trappen naar het strand en het monument Leger en Vloot keert terug.  

Door

De werkzaamheden begonnen vorige week en gaan waarschijnlijk tot de zomer van 2025 duren. De boulevard blijft in die periode zo veel mogelijk open en ook de strandtenten blijven bereikbaar, verzekert de gemeente. Het plan voor de ‘middenboulevard’ is al acht jaar oud. Een van de oogmerken is dit deel van de kuststrook te moderniseren en meer te laten aansluiten op het zuidelijk deel van de boulevard dat al veel eerder werd vernieuwd. De werkzaamheden begonnen in november 2022, maar moesten toen wegens de stikstof-uitspraak van de Raad van State worden stilgelegd.

De aanpak betreft het deel van de boulevard tussen de Pier en Museum Beelden aan Zee. De wandelpromenade wordt daar ongeveer tien meter breder. Ook komt er meer groen. De meest opvallende toevoeging is een dertig meter brede trap naar het strand recht voor het Kurhaus. Het plein voor het Kurhaus wordt geschikt gemaakt voor kleine evenementen, zoals straattheater of activiteiten van kunstenaars of muzikanten.

Monument keert terug

Het monument Leger en Vloot, dat lang afwezig is geweest, wordt aan de zuidkant van de trap teruggeplaatst. Voorheen stond het opzij van het Kurhaus aan de boulevard. Nu bevindt zich daar het Lego Discovery Centre. Het in 1921 geplaatste monument herinnert aan de inzet van de krijgsmacht gedurende de Eerste Wereldoorlog. De tekst luidt: ‘Hulde aan de gemobiliseerde land- en zeemacht aug. 1914 – nov. 1918. Het vaderlandt ghetrouwe’. Het gedenkteken is een schepping van de Haagse beeldhouwer Toon Dupuis en zijn plaatsgenoot en architect Dirk Roosenburg.

Het monument staat nu nog op een rommelig terrein in de Binckhorst. | Foto: Wikimedia

De gemeente onderscheidt in de plannen drie ‘pleinen’: het gebied bij de sprookjesbeelden van kunstenaar Tom Otterness, de ruimte bij het Kurhaus en het gebied bij de Pier. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden komen de strandpaviljoens tussen De Pier en Museum Beelden aan zee ongeveer dertig meter richting zee te liggen aan een tijdelijke boulevard. De paviljoens worden zowel in 2024 als in 2025 rond 1 maart opgebouwd. In 2026 keren ze terug op hun definitieve locatie dichter bij de boulevard.

 

Standaardportret
Bekijk meer van