Stikstofcrisis vertraagt bouw duizenden Haagse woningen

De stikstofcrisis zorgt in Den Haag voor vertraging bij veel bouwprojecten. Van ruim 22.000 geplande woningen moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitstoot tijdens de bouw.

Door

Dit schrijven wethouders Arjen Kapteijns (GroenLinks, milieu) en Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) aan de gemeenteraad. Bij tientallen projecten die een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben lopen, vergevorderde bouwplannen dus, zullen alsnog berekeningen moeten worden gedaan naar de stikstofuitstoot gedurende de bouw. Het gaat om zo’n 2700 woningen.

Reden is een uitspraak van de Raad van State in november. De rechter heeft toen de zogeheten bouwvrijstelling afgeschoten. Anderhalf jaar eerder had het kabinet bedacht dat de strenge regels voor stikstofuitstoot niet gelden tijdens de bouwfase. Dit moest voorkomen dat de woning- en wegenbouw in Nederland stil kwam te vallen.

 

Hoewel er nu niet sprake is van een algehele bouwstop, zullen meerdere projecten vertraging oplopen
Wethouders Kapteijns en Van Asten

 

Het uitzonderingsbeleid hield echter geen stand bij de rechter. Daarom moet bij alle woningbouwprojecten van formaat de totale uitstoot in kaart worden gebracht, ook van machines en vrachtvervoer tijdens de bouw. Blijkt deze volgens de modellen schadelijk voor de beschermde natuur, dan moet de bouwer zijn uitstoot compenseren. In feite is dit een terugkeer naar de situatie van vóór de bouwvrijstelling.

Vertraging

‘Hoewel er nu niet sprake is van een algehele bouwstop, zullen meerdere projecten vertraging oplopen,’ schrijven de wethouders. Dit geldt in de eerste plaats voor de bouwplannen van ongeveer 2700 woningen die nu in een vergunningsprocedure zitten. Ontwikkelaars zullen stikstofberekeningen moeten laten maken. Blijkt daaruit dat de uitstoot bijdraagt aan de achteruitgang van de Haagse duinen, dan hebben ze een vergunning nodig van de provincie. Ook bij die procedures ligt volgens de wethouders vertraging op de loer. De komende twee jaar moet van ruim 22.000 geplande Haagse woningen de stikstofafdruk worden uitgezocht.

De strenge eisen gelden ook voor publieke werken. Eerder maakte de gemeente bekend dat de opknapbeurt van de boulevard op Scheveningen al na enkele dagen is gestaakt vanwege de uitspraak van de rechter. Ook de aanleg van Warmtelinq, de omstreden warmtetransportleiding uit de Rotterdamse haven, vergt extra stikstofonderzoek.

 

In de Bosjes van Poot draagt hondenontlasting opvallend veel bij aan bodemverzuring

 

Door de nabijheid van twee beschermde duingebieden verkeren Haagse bouwprojecten al snel in de gevarenzone. Ontwikkelaars kunnen hun uitstoot beperken door duurzaam bouwmaterieel te gebruiken. De gemeente wil de stikstofuitstoot langs de Haagse kust terugdringen, niet in de laatste plaats om ‘stikstofruimte’ te creëren voor woningbouw elders in de stad.

Milieuzone langs kust

De belangrijkste troef is een ‘zero-emissionzone’ aan zee. Kapteijns en collega-wethouder Anne Mulder (VVD, Scheveningen) berichtten vorige week hierover. Uit onderzoek blijkt dat een strenge milieuzone voor vrachtverkeer langs de kust een slok op een borrel scheelt. Het stadsbestuur overweegt vanaf 2025 alleen nog elektrische bestelbussen en vrachtwagens toe te laten in de buurt van duingebieden.

De Haagse duinen lijden al decennia onder een overschot aan stikstof in de bodem. Zeldzame duinvegetatie wordt verdrongen door grassen en struiken, met ook kwalijke gevolgen voor insecten, vogels en zelfs konijnen. De stad zelf heeft hier maar een beperkt aandeel in. 80 procent van de stikstof in de duinen komt van elders, bijvoorbeeld van de scheepvaart, Rotterdamse industrie en veeteelt in het Groene Hart. In Den Haag is vooral autoverkeer een bron van stikstofoxiden. In de Bosjes van Poot, een populaire uitlaatplek, draagt de ontlasting van honden opvallend veel bij aan bodemverzuring.

Standaardportret
Bekijk meer van