Soap rond Fawaz Jneid duurt voort

Hij zou spreken in het hart van de stad en toen weer niet. De omstreden imam Fawaz Jneid blijft voor opschudding zorgen. En nu daagt hij de overheid voor de rechter om van het hem eerder opgelegde gebiedsverbod af te komen.

Door

‘Martelaren van het Vrije Woord’. Zo heette de islamitische bijeenkomst die afgelopen zondag zou plaatsvinden in een zaaltje op het Buitenhof. Toen bleek dat de Haagse imam Fawaz Jneid een van de sprekers zou zijn, ontstond er commotie en werd de bijeenkomst verplaatst.

Een week eerder was Fawaz voor de zoveelste keer in opspraak geraakt, nadat hij op Facebook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had uitgemaakt voor huichelaar en vijand van de islam.

Het is de laatste aflevering in de realitysoap rond de bekendste imam van Nederland. Al jarenlang voert de gemeente een juridische strijd tegen Fawaz om te voorkomen dat hij voet aan de grond krijgt in Den Haag. In augustus legde het ministerie van Justitie en Veiligheid hem nog een gebiedsverbod op voor de Schilderswijk en Transvaal.

Fawaz vindt dat hij monddood wordt gemaakt en is naar de rechter gestapt om het verbod aan te vechten. Op vrijdag 13 april komt de zaak voor bij de Raad van State.

Fawaz is Anti-Amerikaans

De soap begint wanneer Fawaz Jneid in 1992 asiel aanvraagt in Nederland. De Syrische geestelijke was in de Verenigde Arabische Emiraten in de problemen gekomen vanwege zijn politieke preken met een sterke anti-Amerikaanse boodschap. Hij strijkt neer in Den Haag en al snel verzamelt zich rond hem een groep salafistische jongeren die in hem de voorman zien aan wie het hun opkomende gemeenschap tot dan toe ontbrak.

Ze vragen hem om de imam te worden van de moskee as-Soennah aan de Fruitweg, de eerste salafistische moskee in Den Haag.

In de jaren daarna komt Fawaz geregeld negatief in het nieuws door zijn controversiële uitspraken over bijvoorbeeld ongesluierde vrouwen en homo’s. Bovendien worden hij en de as-Soennah-moskee in verband gebracht met de radicalisering van moslimjongeren in Den Haag.

Fawaz komt pas echt in de spotlights, wanneer hij in een preek een vloek uitspreekt over Theo van Gogh, die niet veel later wordt doodgestoken door Mohammed B.

Doordat Fawaz geen blad voor de mond neemt, is hij mateloos populair bij zijn achterban. Tegelijkertijd brengt het hem in conflict met het moskeebestuur. Fawaz weigert zijn toon te matigen of om niet langer over politiek te praten.

Wanneer de imam enkele bestuursleden beledigt en een conferentie verstoort, wordt hij in 2012 de moskee uitgegooid. Waarschijnlijk heeft zowel druk vanuit de gemeente Den Haag als van de Nederlandse en Marokkaanse veiligheidsdienst een grote rol gespeeld bij de gedwongen aftocht van Fawaz.

Roeping

Hiermee is de kwestie nog niet ten einde. Fawaz beschouwt zijn imamschap haast als een profetische roeping en stelt alles in het werk om zijn religieuze boodschap te kunnen blijven verkondigen. Zo treedt hij op als gast-imam in verschillende moskeeën in Den Haag, waaronder de Quba-moskee aan de Beeklaan.

Rond islamitische feestdagen huurt hij een (inmiddels gesloopt) partycentrum op het industrieterrein Uitenhage tegenover de Karwei. Zijn preken en gebedsdiensten trekken honderden bezoekers. Ondertussen zamelt Fawaz geld in, naar verluidt zo’n 300.000 euro, voor een eigen moskee.

De gemeente doet er alles aan om de plannen van Fawaz te dwarsbomen. Het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Jozias van Aartsen wil onderscheid maken tussen ‘goede’ salafisten en ‘slechte’ salafisten. Terwijl de gemeente steeds meer gaat samenwerken met de as-Soennah-moskee, wordt Fawaz op alle mogelijke manieren de voet dwars gezet.

De gemeente zegt onder meer de huur op van een pand aan de Beresteinlaan waarin de stichting ‘Qanitoen’ van Fawaz is gehuisvest. Ook weet ze op het allerlaatste moment een stokje te steken voor de aankoop van de voormalige Augustinusschool in de Teniersstraat in de Schilderswijk, na zware druk te hebben uitgeoefend op de verkopende partij.

In 2017 weet Fawaz dan toch de hand te leggen op een pand in de Cilliersstraat in Transvaal. Hoewel het gebouw officieel dienstdoet als islamitische boekhandel, is het ook de plek voor de vrijdagpreken van Fawaz. De imam denkt de gemeente te slim af te zijn, maar omwonenden die mensen naar binnen hebben zien gaan met gebedskleedjes, trekken aan de bel.

Alles op alles

Burgemeester Pauline Krikke zet net als haar voorganger alles op alles om te voorkomen dat Fawaz alsnog zijn zin krijgt. De gemeente beroept zich op het erfpachtcontract waarin staat dat het pand alleen gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden (en dus niet voor islamitische preken) en eist een einde aan de religieuze bijeenkomsten. Ironisch genoeg was het pand voorheen ook al eens gebruikt als moskee.

Om Fawaz voor eens en altijd uit de oude wijken te houden, krijgt hij op basis van de nieuwe terrorismewetgeving een gebiedsverbod. Fawaz mag zich niet langer vertonen in de Schilderswijk en Transvaal. De rechter handhaaft het verbod na hoger beroep van Fawaz. Daarmee lijkt de gemeente voorlopig aan het langste eind te trekken in de nu al jaren durende soap. Maar afgaande op de onvermoeibaarheid van Fawaz Jneid komt er vast wel weer een nieuwe aflevering.

 

Standaardportret
Bekijk meer van