Scheveningen moet mooier worden

Autoverkeer verder aan banden, meer groen, minder lelijke ‘achterkanten’, beter openbaar vervoer. De kwaliteit van Scheveningen-Bad moet omhoog.

Door

Dat staat in een concept van de Toekomstvisie Scheveningen Bad 2040, die de gemeente heeft opgesteld in samenwerking met een aantal externe bureaus. Volgens verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66, economie) omvat het plan ‘concrete en ambitieuze mijlpalen voor een kwaliteitsimpuls, waarbij verschillende beleidsterreinen samenkomen, zoals economie, mobiliteit en veiligheid’.

Het stuk constateert dat de badplaats te veel lelijke plekken kent, zoals bijvoorbeeld de straatjes rond het Kurhaus, zones achter de boulevard en de achterkanten van strandtenten. De fraaie lanen naar badplaats en dorp – de Scheveningseweg, de Nieuwe Parklaan en de Badhuisweg – moeten beter en fraaier op het kustgebied worden aangesloten. De boulevard moet groener. Het Gevers Deynootplein en omgeving zouden autovrij moeten worden, wat kan door een autotunnel tussen de Nieuwe Parklaan en de Gevers Deynootweg (zuidelijk deel) te bouwen; aan de andere kant, bij de Zwolsestraat is al een tunnel in voorbereiding.

Buiten de zomer aantrekkelijker  

Qua bereikbaarheid wordt ‘vol ingezet’ op openbaar vervoer, fiets en de benenwagen. De auto domineert nu veel te veel, aldus de Toekomstvisie. De ‘vanzelfsprekendheid’ van het op weg naar de kust in de auto stappen moet verdwijnen. Verder zijn inspanningen nodig om Scheveningen buiten de zomer aantrekkelijker te maken. Eén van de suggesties is het bouwen van een ‘congrescentrum aan zee’. Dát idee staat in elk geval haaks op de visie van de directie van het World Forum; die wil juist haar eigen complex renoveren en uitbreiden.

Het stuk heeft nu nog de status van voorzet. De gemeente wil het nader bespreken met bewoners, ondernemers en andere partijen om uiteindelijk te komen tot concrete plannen.

Aanpak overlast komt op gang

In een ander stuk gaan B en W in op de aanpak van ‘hinder en overlast’ in de badplaats. De afgelopen twee jaar is via een ‘actieplan’ veel geïnvesteerd in handhaving en controles. Zo zijn er tussen 1 juni en 1 oktober 35.000 ‘naheffingen’ opgelegd en 960 boetes voor parkeerovertredingen. Ook de wielklem is weer helemaal terug. Autoverkeer rond de haven en op de Strandweg is aan banden gelegd; straatraces zijn teruggedrongen. Park & Ride is uitgebreid. Er wordt gewerkt met ‘druktescenario’s’, al blijkt telkens weer dat bepaalde pieken of excessen niet te voorspellen zijn.

Over dat alles is intensief overleg gevoerd met bewoners en ondernemers. En er zijn volgens het college resultaten geboekt. Er is in juni en september gepeild onder 750 bewoners. Eerst ervoer 50 procent overlast, later 44 procent. B en W constateren dat er een verbetering te zien is, ‘maar er wel degelijk ook nog overlast is waar we voor komende zomer mee aan de slag moeten’. Alle maatregelen worden dan ook gehandhaafd en soms opgevoerd. De gemeente rekent zich nog niet rijk. Veel is ondernomen om chaotische toestanden zoals in de zomer van 2020 te voorkomen. Maar de ‘ultieme test’ heeft  nog niet plaatsgevonden doordat het op Scheveningen afgelopen zomer rustiger was dan het jaar ervoor. Dat kwam door de coronamaatregelen en het matige weer.

 

Standaardportret
Bekijk meer van