Redding van vleugellam Vestia door 251 collega’s

Met een leningenruil en andere bijdragen wordt woningcorporatie Vestia er weer bovenop geholpen; 251 collega-corporaties leveren een bijdrage.

Door

‘Het is een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn. In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord én daad,’ aldus vorige week Martin van Rijn, voorzitter van brancheorganisatie Aedes. De kern van de reusachtige financiële operatie is een leningenruil. Van de 251 corporaties namen 239 een dure lening van Vestia over, terwijl Vestia zelf er een goedkopere lening voor in de plaats kreeg. Twaalf corporaties stortten een directe bijdrage. Het resultaat is dat het vleugellamme Vestia per jaar 28 miljoen euro minder kwijt is aan rente. ‘Ik ben de deelnemende collega-corporaties daarvoor uitermate dankbaar,’ liet Vestia-bestuurder Richard Feenstra weten. De operatie is technisch mogelijk gemaakt door de Nederlandse Waterschapsbank in Den Haag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst verleenden toestemming.

Vestia wordt opgesplitst

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) reageert opgelucht. “Wat goed dat er weer financiële ruimte voor Vestia komt. Hopelijk gaan onze huurders dit nu snel merken. Vestia is veel te lang onder water gehouden, met alle leed voor huurderr en medewerkers van dien. Nu vooruit. We zijn er nog lang niet, maar dit is een betekenisvolle stap.”

Eerder was al besloten dat het vooral in de Haagse en Rotterdamse regio actieve Vestia per 1 januari 2023 zal worden opgesplitst in drie losse corporaties: een voor Den Haag, een voor Rotterdam en een voor Delft Zoetermeer. Binnen enkele jaren zouden deze weer aan alle financiële en andere normen moeten voldoen.

Een ongekende catastrofe

Een reddingsoperatie zoals nu wordt uitgevoerd vloeit voort uit het ‘borgstelsel’ dat de corporatiesector kent: als er een van de leden problemen heeft, springt de rest bij. Maar in het geval van Vestia was sprake van een financiële catastrofe zoals die zich nooit eerder in volkshuisvestingsland had voorgedaan. In 2012 ging Vestia, toen de grootste corporatie van Nederland, bijna failliet. Onder leiding van de toenmalige bestuursvoorzitter Eric Staal, een voormalige ambtenaar van de gemeente Den Haag, had de instelling zich in de beleggingsavonturen gestort. Op een gegeven moment stond er voor 24 miljard euro aan derivatencontracten uit. Die leverden uiteindelijk een schuld van ongeveer 2,8 miljard euro op. Daarvan werd eerder al 700 miljoen door de gezamenlijke corporaties betaald. Verschillende personen uit de financiële top van Vestia zijn veroordeeld voor hun rol in het schandaal. Erik Staal, die persoonlijk aansprakelijk was gesteld voor het miljardenverlies, heeft zijn zaak geschikt door één miljoen euro te betalen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van