Weer grijpt raad in bij warmteleiding: voorlopig geen handtekening

Opnieuw heeft de gemeenteraad wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energietransitie) teruggefloten in het dossier-Warmtelinq. Voorlopig mag zij geen overeenkomsten sluiten met Gasunie.

Door

Hiermee wil de raad de confrontatie met het omstreden warmteproject vol aangaan. In het laatste raadsdebat voor de verkiezingen nam een ruime meerderheid een amendement aan van de Haagse Stadspartij waarin het college van B en W wordt verboden om overeenkomsten te sluiten met de investeerder zolang een beroepsprocedure bij de Raad van State nog loopt.

Warmteling is, samengevat, een megaproject van staatsbedrijf Gasunie voor een pijpleiding vanuit de Rotterdamse haven. Met de restwarmte van de industrie kunnen tienduizenden woningen in Zuid-Holland worden verwarmd, en dus van het gas af. Het rijk en de provincie staan achter het project. Ook de vijf andere betrokken gemeenten hebben al getekend voor een samenwerking met Gasunie.

 

De gemeente gaat op de rug liggen met de pootjes omhoog
Joris Wijsmuller, HSP-raadslid

 

Alleen Den Haag ligt dwars. De gemeente is op aandringen van de gemeenteraad naar de Raad van State gestapt om de goedkeuring van de provincie aan te vechten. Dat gaat nog vele maanden duren. In de tussentijd wil wethouder Van Tongeren de vereiste overeenkomsten met Gasunie tekenen, maar dat stuit op de verzet in de raad.

‘Schadelijk’

“Het is volstrekt onlogisch en ronduit schadelijk voor de gemeentelijke positie wanneer deze overeenkomsten worden ondertekend nog voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan,” zei raadslid Joris Wijsmuller, indiener van het amendement. “Dan gaan we op de rug liggen met de pootjes omhoog.”

Den Haag staat alleen in haar verzet, wierp de wethouder tegen. Door recalcitrant te weigeren, verslechtert volgens haar de onderhandelingspositie van Den Haag. Zonder overeenkomst loopt de gemeente het risico dat Gasunie de schade en ambtelijke kosten niet zal vergoeden, aldus Van Tongeren. Dat kan in de papieren lopen. “De belangen van onze inwoners, ondernemers en groen zijn beter geborgd bij tekenen dan bij niet tekenen.” Beide zaken – het beroep en de samenwerkingsovereenkomst – staan juridisch los van elkaar, stelt de wethouder.

 

Die leiding beperkt vanwege het monopolie de keuzevrijheid van bewoners
Chris van der Helm, VVD-raadslid

 

Van het Haagse protest bij de Raad van State heeft Van Tongeren bovendien weinig verwachtingen. De gemeente gaat niet in beroep tegen Warmtelinq an sich, maar de wijze waarop de pijpleiding wordt aangelegd. Ze schiep de indruk dat er voor Den Haag weinig meer te halen viel: de leiding gaat er komen. Die opstelling wekte ergernis. Wijsmuller: “Den Haag moet staan voor haar zaak en voorlopige geen enkele overeenkomst voor de smeerpijp tekenen. ¡No pasarán!

Raadsleden vielen ook over een ander punt. Tot hun verbazing kon Van Tongeren niet zeggen of de dochteronderneming waarmee de gemeente een overeenkomst moet sluiten wel genoeg geld in kas heeft om eventuele schade te compenseren.

Vaker teruggefloten

De raad heeft Van Tongeren vaker teruggefloten in dit dossier. Zo werd de wethouder gedwongen Warmtelinq te schrappen uit de regionale energiestrategie, een zienswijze in te dienen bij de provincie en vervolgens in beroep te gaan bij de Raad van State. Ook de coalitiepartijen houden de wethouder niet uit de wind. “Deze trein dendert maar door,” zei VVD-raadslid Chris van der Helm. “Als raad hebben we zelf meerdere malen aan de noodrem moeten trekken.”

Standaardportret
Bekijk meer van