Wassenaar heeft nieuw bestuur, maar kou is niet uit de lucht

Na een bestuurscrisis vol verwijten heeft Wassenaar weer een gemeentebestuur en een coalitieakkoord. Maar de kou is nog niet uit de lucht.

Door

“Het onderlinge vertrouwen is tot een dieptepunt gezakt. Alle mechanismen voor manipulatie zijn ingebakken. De leegheid van het coalitieakkoord is overdonderend.” Henri Hendrickx, tot vorige week wethouder, nu oppositieleider namens Hart voor Wassenaar, zet dinsdagavond de toon. De Wassenaarse gemeenteraad is bijeen om te debatteren over het nieuwe coalitieakkoord, maar vecht vooral een robbertje over de val van het vorige bestuur.

Eind november trok de VVD de stekker uit de coalitie na een dispuut over de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). De opgestapte VVD-wethouder Caroline Klaver-Bouman zette de verhoudingen op scherp met verwijten richting medewethouder Hendrickx. Volgens haar vertoonde hij ‘destructief gedrag’ en liet hij zich in grove bewoordingen uit over raadsleden.

De burgemeester en de overige wethouders herkenden zich niet in haar relaas, maar stelden wel een extern onderzoek in naar de bestuurscultuur – niet het eerste in Wassenaar. Hendrickx heeft intussen aangifte gedaan van laster, smaad en belediging.

Stuivertje gewisseld

In deze beladen sfeer ging Wassenaar op zoek naar een nieuw bestuur, dat dinsdagavond is geïnstalleerd. Coalitie en oppositie hebben stuivertje gewisseld: de VVD is in zee gegaan met de voltallige oppositie. “Er was een gevoel van urgentie om snel een stabiel collegiaal bestuur te vormen,” vertelt D66-fractievoorzitter Rogier Krabbendam. “In één weekend hebben we de basis voor het akkoord gelegd.”

 

Je schopt iemand een gebroken been en vervolgens plak je er een pleister op
Henri Hendrickx, raadslid Hart voor Wassenaar

 

De omstreden ozb-verhoging is van tafel. “De vorige coalitie had veel ambities en schermde met grote uitgaven, maar het ontbrak aan visie,” luidt de diagnose van Ben Paulides, fractievoorzitter van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW). De ambtenarij kon het bovendien niet aan. Na een gestrand huwelijk met de ambtelijke staf van Voorschoten is de organisatie sinds anderhalf jaar weer zelfstandig. “We hebben gekeken wat uitvoerbaar en betaalbaar is.”

Het knettert wel vaker in De Paauw, het fraaie landhuis waar de Wassenaarse gemeenteraad zetelt. Lang was de VVD hier soeverein. Twintig jaar geleden hadden de liberalen een absolute meerderheid, met bondgenoot CDA erbij zelfs 17 van de 21 zetels. Maar na een lange reeks afsplitsingen (en afsplitsingen van afsplitsingen) heeft de partij nog vijf zetels over.

‘Alleenrecht in Wassenaar’

“De VVD meent het alleenrecht te hebben op het bestuur in Wassenaar,” stelt Hendrickx. “Hart voor Wassenaar heeft evenveel zetels, maar is nooit als gelijkwaardig gezien.” Volgens hem ligt dáár de ware reden van de coalitiebreuk. Al in oktober zouden de liberalen heimelijk overleg hebben gevoerd met de oppositie. Volgens zijn ‘eigen onderzoek’ – Hendrickx heeft een advocatenkantoor en een forensisch onderzoeksbureau ingeschakeld – zijn de beschuldigingen aan zijn adres een afleidingsmanoeuvre. “Het werd de partij aangewreven dat ze uit de coalitie stapte, dus kwam men met dit opzetje.”

De VVD wuift die suggesties weg. “We zijn om puur inhoudelijke redenen eruit gestapt,” reageert fractievoorzitter Gerbrand Nijman. “Het betrof een verschil van inzicht over de ozb-verhoging en de opknapbeurt van de dorpskern.” Hij rekent het juist Hart voor Wassenaar aan dat ze onvermurwbaar waren over de ozb. “Het ontbrak aan realiteitszin.”

 

Roeptoeteren helpt in ieder geval niet
Gerbrand Nijman, raadslid VVD

 

Na alle consternatie stuurden de onderhandelaars aan op een ‘raadsbreed’ akkoord. Daar is weinig van terechtgekomen. De vijf coalitiepartijen hebben de krapst mogelijke meerderheid. De oppositie mocht vooraf meelezen met het akkoord en suggesties doen, maar bedankte daarvoor. “Het baart me zorgen dat sommige partijen er zo zuur in staan,” betreurt DLW-raadslid Paulides. Hendrickx denkt het zijne van de geste. “Je schopt iemand een gebroken been en vervolgens plak je er een pleister op.”

Helingsproces

“Wat hier vanavond gebeurt, is geen helingsproces,” verzucht burgemeester Leendert de Lange richting het einde van de vergadering. Na de benoeming van de wethouders, die van lang niet alle raadsleden het vertrouwen hebben gekregen, laait de discussie weer op over de beschuldigingen van oud-wethouder Klaver-Bouman. De feestelijke stemming van de beëdiging is weg.

De kwestie blijft nog wel even dooretteren. “Maar we zijn geen obstruerende partij,” aldus Hendrickx. “Goede voorstellen zullen wij steunen. Er is ons alles aan gelegen dat deze coalitie de eindstreep haalt.” Op de achtergrond waart namelijk het fusiespook. Blijkt Wassenaar niet in staat zichzelf te besturen, dan dreigt een fusie met een andere gemeente.

“Iedereen heeft andere opvattingen, maar laten we het eens zijn over de manier van samenwerken,” oppert D66’er Krabbendam. “Het debat moet niet te persoonlijk worden.” Ook VVD’er Nijman vindt dat raadsleden professioneel moeten blijven, met respect voor elkaars standpunten. “Roeptoeteren helpt in ieder geval niet.” DLW’er Paulides wil niet blijven hangen in oude vetes. “Het moet maar eens afgelopen zijn met al het gedoe.”

Interesse in meer nieuwsverhalen? Koop de papieren editie van Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant dan tien weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van