Van citroengeur tot vuilniszakbingo, geen plan te gek in Haagse afvalstrijd

In de strijd tegen afval op straat is geen maatregel te gek. Met vijftig actiepunten, variërend van peukenzuigers tot een kliklijn, wil de gemeente de hardnekkige overlast tegengaan.

Door

Aan ideeën geen gebrek in het ‘Aanvalsplan afval’, dat wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, buitenruimte) deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Vuilniszakbingo, containers met citroengeur, leenbakfietsen voor grofvuil, de gemeente trekt alle registers open om de afvaloverlast in de stad te lijf te gaan.

Dat is niet zonder reden. Al jaren worden delen van de stad geplaagd door zwerfvuil, overvolle bakken en gedumpte huisraad op straat. Boetes zijn verhoogd, ondergrondse containers kregen vulgraadsensoren en de ophaaldienst gingen vaker rijden, maar desondanks blijft de overlast een grote ergernis vormen.

Tandje bij

De komende jaren wil het stadsbestuur daarom een tandje bij zetten. De gemeente zet in op gedragspsychologie, oftewel onbewuste prikkels om inwoners tot goed gedrag te bewegen. Zo wil men experimenteren met citroengeur rond afvalcontainers. ‘Een frisse citroengeur wordt door veel mensen geassocieerd met rein­heid, frisheid en schoonmaken, wat schoon gedrag kan bevorderen.’

 

Ambtenaren die dat willen, krijgen bezems uitgedeeld

 

Verder denkt de gemeente aan een anonieme meldlijn voor bijplaatsingen (afval dat naast containers is gedumpt), perssystemen in papiercontainers om de capaciteit te vergroten en peukenzuigers tegen sigarettenfilters op straat, om maar een paar punten uit het actieplan te noemen.

Ook de ambtenarij zelf moeten aan de bak. Ambtenaren die dat willen, krijgen bezems of de sleutels van ondergrondse afvalcontainers uitgedeeld, zodat ze eigenhandig de stad kunnen schoonhouden.

Dieperliggende oorzaken

Tegelijk zal de gemeente wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de dieperliggende oorzaken van de afvaloverlast. Dat moet oog hebben voor factoren als overbewoning en sociale cohesie. Intussen werkt het stadhuis aan een ‘grondstoffentransitie’. ‘De verwachting is dat er steeds minder afval in de buitenruimte terecht komt, omdat spullen worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled,’ aldus het plan.

Onlangs besloot het college van B en W om een proef met camerabewaking bij notoire afvalcontainers door te zetten. Hoewel de pakkans nihil is, blijken camera’s afvaldumpers wel af te schrikken.

Standaardportret
Bekijk meer van