Revis gaat te hard en te hoog voor de oppositie  

Den Haag heeft woningen nodig en gaat de hoogte in. Wethouder Revis presenteert het ene plan na het andere, maar een deel van de gemeenteraad vindt dat hij de stad passeert.  

Door

Of de champagne al vloeide daar in Cannes is niet zichtbaar. Maar men was het er wel heel erg eens, blijkt uit de foto. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) staat met een groep projectontwikkelaars lachend bij een grote maquette van het ‘HS-kwartier’ die buiten een selecte groep ingewijden nog niemand eerder had gezien.

Foto: KACP

Plaats van handeling: de Mipim-beurs die vorige week in de Zuid-Franse badplaats werd gehouden. Alles wat bouwt en wil bouwen vindt elkaar daar, inclusief de ‘deputy mayor of The Hague’, Revis.

De oppositie in de Haagse gemeenteraad is niet geamuseerd. ‘Revis presenteert plannen voor Hollands Spoor op de vastgoedbeurs in Cannes. En tekent hierover anterieure overeenkomst met projectontwikkelaar. De raad wist van niets. Als God in Frankrijk,’ twittert Peter Bos, gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij (HSP), een paar dagen later boos.

 

Dit is de omgekeerde wereld. Eerst contracten sluiten en dan pas met de raad overleggen
Martijn Balster (PvdA-fractievoorzitter)

 

Het is een gevoel dat breder leeft. Architect en HSP-fractievertegenwoordiger Tim de Boer schreef er vorige week een opiniestuk over in deze krant. Strekking: Revis geeft te veel toe aan ‘de markt’ en dat gaat ten koste van het publieke belang. “Dit is de omgekeerde wereld. Eerst contracten sluiten en dan pas met de raad overleggen,” vindt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.

Bizarre ervaring

Boudewijn Revis erkent dat het Mipim-gebeuren ‘een beetje een bizarre ervaring’ was. “Tja, waarom zou je helemaal naar Cannes afreizen om afspraken te maken? Maar het is nu eenmaal zo dat iedereen daar is. Het was dan ook volstrekt logisch dat mijn voorganger Joris Wijsmuller (HSP, red.) er ook heen ging.” En de champagne? “Daar was geen tijd voor.”

We spreken de wethouder dinsdagmiddag (19 maart). Woensdag vergadert hij met de raadscommissie, maar hij wil wel alvast zíjn kant van de zaak voor het voetlicht brengen. De hoofdlijn van zijn betoog: er gebeurt niets zonder toestemming van de raad, en hij, de wethouder, staat voor het belang van de stad en is geen handlanger van de markt.

“De plannen voor het HS-kwartier en Haagvlietpoort (zie kader, red.) zoals die er nu liggen, vloeien voort uit eerdere besluiten van de raad. Onder het vorige college is met de nota’s ‘Eyeline en Skyline’ en ‘Ruimte voor de stad’ de weg al vrijgemaakt voor meer hoogbouw op een beperkt aantal locaties. Dit college heeft daartoe de stations HS, CS en Laan van NOI aangewezen. Daarover is de raad in oktober geïnformeerd. Daarna zijn er begin dit jaar gebiedsagenda’s gereedgekomen en recent nota’s van uitgangspunten. De raad heeft zelf beslist er pas deze week over te vergaderen. Intussen is het proces doorgegaan. Dat moet ook wel, want de stad heeft woningen nodig.”

Maar de noodzaak van tempo is niet het enige, stelt Revis. In het gebied is de gemeente geen grondeigenaar, zoals bijvoorbeeld in de Binckhorst. “Maar we willen wel van alles met het HS-kwartier. Dat wil zeggen dat je met projectontwikkelaars moet samenwerken, maar ze ook de grenzen duidelijk moet maken. In de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ is bijvoorbeeld vastgelegd dat zij een financiële bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte. Ik zit dus aan tafel om het belang van de gemeente te verdedigen.”

Verbolgen

In de aanloop naar de commissievergadering van woensdag blijkt dat de oppositie in de raad dermate verbolgen is over de gang van zaken, dat een deel van de plannen van de agenda wordt gehaald. “We willen de zaken in de juiste volgorde behandelen,” aldus Balster.

 

Het duurt nog een jaar voordat de eerste bouwvergunningen worden verleend.
Wethouder Boudewijn Revis

 

Voor Revis maakt het niet veel uit. Dan vergadert hij over een paar weken gewoon nog een keer met de raadscommissie. Maar op het punt van de inspraak (‘participatie’), tot nu toe zo goed als afwezig, vindt hij woensdagmorgen ook de collegepartijen Groep de Mos, GroenLinks en D66 tegenover zich.

Hij zegt toe dat in alle toekomstige documenten een ‘participatieparagraaf’ wordt opgenomen, een passage dus over inspraak. Verder komt er een rapportage over de leefbaarheid tussen de hoogbouw van het HS-kwartier. “Alles wat ik afspreek met de ontwikkelaars is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het duurt nog een jaar voordat de eerste bouwvergunningen worden verleend,” aldus de wethouder.

PvdA’er Balster blijft zeer ontevreden. Het liefst had hij net als de HSP gezien dat het hele proces rond HS en de rest van het Central Innovation District was stilgelegd; eerst inspraak en een raadsdebat. Maar daar was geen meerderheid voor.

Betaalbare woningen?

Balster zit nog met een andere vraag. “Komen er ook betaalbare woningen in al die torens?”

Volgens experts is dat boven de zeventig meter niet haalbaar. De woningen worden óf heel klein, óf heel duur. Het is zeer de vraag of de vereiste dertig procent in de sociale huursector hier kan worden gehaald. Intussen verschijnt op Twitter alweer een nieuw plaatje (de hoofdafbeelding bij dit stuk).

LiveNL/Sens

Nu van de twee torens die moeten komen te staan aan de Rijswijkseweg. Het project heet ‘Haagvlietpoort’ en het ontwerp komt van het bekende Delftse bureau Mecanoo. Eén van de twee gebouwen zou met 180 meter het hoogste van de stad moeten worden.

[Dit bericht is op 22/3, 13.22 uur aangepast. Er stond oorspronkelijk in dat projectontwikkelaar Life makes Sens een bericht plus plaatje op Twitter zette over de Haagvlietpoort; het was een geïnteresseerde particulier die dit deed.]

Duizenden nieuwe woningen bij Hollands Spoor

Den Haag wil de komende jaren rond de NS-stations tienduizend nieuwe woningen bouwen. Vooral achter Hollands Spoor gaat er veel gebeuren.

Lees meer over de plannen

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van