Motie tegen tijdelijk kantoorpand in tuin Catshuis ‘juridisch onhoudbaar’

De voltallige gemeenteraad wil geen tijdelijk ministeriekantoor in de tuin van het Catshuis. Volgens de wethouder is het afwijzen van de vergunning geen optie (‘De rechter maakt hier gehakt van’) en de hoogleraar geeft hem gelijk.

Door

In april trokken buurtbewoners in Zorgvliet aan de bel over de bouwplannen van het Rijksvastgoedbedrijf. Vanwege de Binnenhofrenovatie verkast het ministerie van Algemene Zaken voor zeker vijfenhalf jaar naar het Catshuis. Een tijdelijk kantoorpand in de monumentale tuin gaat de ambtenarij onderdak bieden. Zes bomen moeten wijken en de toegangspoort wordt ‘gedemonteerd’.

Onacceptabel, vindt de gemeenteraad unaniem. Een motie roept het college van B en W op de vergunning niet te verlenen. “Het rijk wil een groot kantoorgebouw met parkeerplaats pal naast het monumentale Catshuis plempen,” zei indiener Robert Barker (Partij voor de Dieren) donderdag in het debat. “Midden in beschermd stadsgezicht en beschermde natuur.”

 

We kunnen niet op basis van gevoelens opeens anders besluiten
Anne Mulder, wethouder

 

De gemeente slaat een modderfiguur, waarschuwde een gepikeerde wethouder Anne Mulder (VVD, vastgoed). “Deze aanvraag voldoet aan onze kaders, dat hebben onze juridisch adviseurs ook gezegd.” Bezwaren van de raad, bijvoorbeeld dat er genoeg kantoren leegstaan in Den Haag, kan de gemeente niet meewegen in haar beslissing. “Als bestuursorgaan moeten wij betrouwbaar en voorspelbaar zijn. We kunnen niet op basis van gevoelens opeens anders besluiten.”

Catshuis beschermd

De raad meent van wel. “Volgens het bestemmingsplan mag het gewoon niet,” zei Barker. “Beschermd stadgezicht, monumentenstatus en beschermd groen zijn óók kaders,” stelde Peter Bos (Haagse Stadspartij). “Een betrouwbare overheid moet bij bouwplannen niet steeds daarvan afwijken.”

De Welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn gewoon akkoord, bracht Mulder daartegen in. “Verlenen we de vergunning niet, dan vrees ik dat de rechter daar gehakt van gaat maken. Er is geen juridische grondslag om te weigeren.”

 

De wethouder is inderdaad gehouden aan consistent handelen
Wim Voermans, hoogleraar

 

De wethouder heeft gelijk, zegt Wim Voermans, hoogleraar bestuursrecht te Leiden. “De vergunningverleningsbevoegdheid ligt niet bij de gemeenteraad, maar bij het college B en W,” laat hij desgevraagd weten. “De wethouder is inderdaad gehouden aan consistent handelen.” Hij verwacht dat een afwijzing spaak zou lopen bij de rechter, omdat weigeren in strijd is met eerder gevoerd beleid en de beginselen van behoorlijk bestuur.

Dat Mulder de motie ‘stevig’ ontraadde, maakte weinig indruk op de raad. De veertig aanwezige leden stemden allen vóór.

Clausule

Een paar partijen zijn bezorgd of de tijdelijke bebouwing wel zo tijdelijk is. Het CDA vroeg om een stok achter de deur, een clausule in de vergunning die bepaalt dat het gebouw ook echt na zoveel jaar wordt afgebroken. “Dit is hoe dan ook tijdelijk,” verzekerde Mulder. Hij staat open voor een clausule om dat te garanderen. De concept-vergunning loopt januari 2029 af.

Standaardportret
Bekijk meer van