Raad dwingt Krikke tot meer actie bij terreurdreiging

Burgemeester Pauline Krikke moet de communicatie met politie en justitie bij een terreurdreiging verbeteren. Dat eist de voltallige gemeenteraad van haar. Tevens komt er meer aandacht voor de opvang en behandeling van verwarde personen.

Door

Burgemeester Pauline Krikke moet de communicatie met politie en justitie bij een terreurdreiging verbeteren. Ook moet er meer aandacht voor de opvang en behandeling van verwarde personen komen. Dat is de uitkomst van een urenlang debat donderdagavond in de gemeenteraad over het optreden van Krikke in het drama rond Syriër Malek F., die op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein drie voorbijgangers verwondde met een mes.

Krikke slaagde er niet in de raad te overtuigen van de doelmatigheid van de bestaande procedures. Zo noemde CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster het ‘onbegrijpelijk’ dat Krikke, de hoofdofficier en de politiechef in maart niet zijn geïnformeerd, toen hun ondergeschikten bezig waren een anonieme tip over een mogelijke aanslag door Malek F. te onderzoeken; ook de AIVD is daarbij ingeschakeld.

Driehoek

Krikke verdedigde de gang van zaken door erop te wijzen dat er zo’n tienduizend meldingen over verwarde personen per jaar binnenkomen. Die kunnen niet allemaal aan de ‘driehoek’ (burgemeester-hoofdofficier-politiechef) worden voorgelegd, zelfs niet wanneer de AIVD erbij betrokken raakt.

Burgemeester Pauline Krikke (Foto: Frank Jansen)

Maar dat laatste accepteerde de raad niet. Daarom kwam een CDA-motie op tafel die oproept alle zaken die worden besproken met de AIVD automatisch ook op het bureau van de burgemeester en de rest van de driehoek te laten belanden. Krikke zegde met hoorbare tegenzin toe hierover in overleg te treden met de hoofdofficier. De motie kreeg de steun van alle 43 aanwezige raadsleden.

 

Het lijkt wel een zorgdebat te worden, terwijl het gaat om de veiligheid
Willie Dille (Raadslid PVV)

 

De burgemeester gaf wel volmondig toe dat de communicatie rond het geweldsincident – door een deel van de raad ‘aanslag’ genoemd – ‘niet gelukkig’ is geweest. Voor een deel kwam dat door het ontbreken van de informatie over de tip en het onderzoek in maart. Die werd toen ‘niet geregistreerd’, zodat Krikke en het OM op 5 mei niet wisten dat er met F. meer aan de hand kon zijn dan alleen maar ‘verward gedrag’. “Daar baal ik van,” aldus de burgemeester.

Parnassia

Een belangrijk deel van het debat ging over de opvang door Parnassia van verwarde personen. Krikke wees er verschillende keren op dat er door de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te veel personen met psychische problemen voortijdig weer op straat belanden. Ook met Malek F. zou het zo gegaan kunnen zijn. In elk geval is zijn familie van plan om die reden aangifte tegen Parnassia te doen.

Dat ook de GGZ in het debat aan bod kwam zinde één partij totaal niet, de PVV. “Het lijkt wel een zorgdebat te worden, terwijl het gaat om de veiligheid,” mopperde raadslid Willie Dille. Zij kwam met een motie van wantrouwen tegen Krikke omdat de veiligheid van de Hagenaars bij haar niet in goede handen zou zijn. Geen enkele andere partij steunde de PVV, zodat deze motie met 41 tegen 2 stemmen werd verworpen.

Standaardportret
Bekijk meer van