Pechtold moet crisis rond renovatie Binnenhof bezweren

Oud-D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold moet de vastgelopen voorbereiding van de renovatie van het Binnenhof vlot trekken. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken) heeft hem deze week verzocht op te treden als ‘procesvoorzitter’.

Door

Staatssecretaris Knops wendde zich tot Pechtold na een moeizaam verlopen overleg op 5 juni met Kamervoorzitter Khadija Arib. Arib deed daarin het voorstel de D66-zwaargewicht in te schakelen. Want de Tweede Kamer voelt zich in het hele proces buitengesloten door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat de 475 miljoen euro kostende renovatie voorbereidt.

In plaats van een ‘sobere en doelmatige’ aanpak, wil het RVB er een architectonisch prestigeproject van maken, is de vrees. Hoe boos Arib is bleek begin juni in een Kamerdebat. “Wij willen serieus genomen worden,” zei zij onder meer, en: “Het gebouw mag niet verminkt worden.”

Hoewel er eerder ook scherpe kritiek was op de plannen voor de Eerste Kamer en de rest van de vijverzijde van het Binnenhof-complex, spitst het debat zich nu toe op de ‘nieuwe’ Tweede Kamer-gebouwen uit 1990-1992. De officieel nog steeds geheime plannen van Rem Koolhaas’ bureau OMA liggen zwaar onder vuur evenals verantwoordelijk architect Ellen van Loon.

 

Wij willen serieus genomen worden,
Kamervoorzitter Khadija Arib

 

Eigenlijk wil de Kamer van haar af, maar dat zou tot schadeclaims kunnen leiden, liet Knops eerder weten. En extra kosten kan hij zich niet veroorloven, want de Kamer vindt het allemaal al duur. Bovendien wordt intern bij het RVB nu al rekening gehouden met overschrijdingen door de in algemene zin gestegen bouwkosten. Daarover rapporteert Knops na de zomer.

Steekspel tussen Kamerbewoners en RVB

Het hele steekspel tussen de ‘Kamerbewoners’ en het Rijksvastgoedbedrijf culmineerde in april en mei in een aantal pittige confrontaties tussen Knops en de Tweede Kamer. Ook de regeringspartijen bleken toen kritisch. Er vielen woorden als ‘soap’ en ‘megalomaan’. Knops had toen al op verzoek van de Kamer architect Pi de Bruijn, de man van de nieuwbouw uit de jaren negentig, ingeschakeld als ‘supervisor’. Dit tegen de zin van rijksbouwmeester Floris Alkemade (ex-OMA), die adviseert over de architectenkeuze.

Tot nu toe is onduidelijk hoe de rolverdeling zal zijn tussen Van Loon van OMA en De Bruijn; de laatste is uiteraard geen voorstander van ingrepen die zijn ontwerp te veel aantasten. Verwacht wordt dat Van Loon uiteindelijk toch het veld zal ruimen.

Het Binnenhof blijft een van de topattracties van Den Haag..

Het Binnenhof blijft een belangrijke toeristische trekpleister. | Foto: Den Haag Marketing

In dezelfde overlegrondes met de Kamer heeft Knops toegezegd dat de gewraakte geheimhouding wordt versoepeld. Tot nu toe zijn vrijwel alle plannen geheim in verband met de veiligheid. Maar de Kamer vindt unaniem dat het RVB hier overdrijft.

Alleen zaken die echt met de beveiliging te maken hebben zouden vertrouwelijk moeten zijn. Knops moet ook hierover nog nader rapporteren. De eerstvolgende stap is nu dat Alexander Pechtold nog vóór het zomerreces ‘zal adviseren over de verschillende aspecten van het renovatieproces’, aldus de staatssecretaris, die zich verder uitput in bezwerende formuleringen: ‘Verder kan ik u melden dat ook met de andere drie gebruikers (Eerste Kamer, Raad van State en Algemene Zaken, red.) hard wordt gewerkt om de voorontwerpfase sober en doelmatig binnen tijd en beschikbaar budget in te vullen en af te ronden’.

Eerder heeft Knops toegezegd dat ook het voorlopig ontwerp nog vóór het zomerreces wordt afgerond.

Gemeente wil dat renovatie evenement wordt

Het renovatieproject Binnenhof is in eerste instantie bedoeld om het historische complex, met gebouwen uit de periode 1250-1992, technisch te moderniseren en brandveilig te maken en om achterstallig onderhoud weg te werken.

Daartoe vertrekken alle ‘bewoners’ vanaf september 2020 voor vijf jaar naar elders. De Tweede Kamer verhuist naar het oude Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, dat daartoe nu wordt verbouwd. De senaat verkast naar het oude complex van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout en de Kazernestraat.

De premier en ‘zijn’ Algemene Zaken nemen hun intrek in het Catshuis, waar tijdelijke kantoren worden neergezet. De gemeente Den Haag werkt intussen aan plannen om van de renovatie een evenement te maken, zodat de toeristen blijven komen. Gedacht wordt onder meer aan de plaatsing van een uitkijktoren.

Standaardportret
Bekijk meer van