Haags debat over spreidingswet mondt uit in klucht

Met haar overwicht in de raadzaal dwong Hart voor Den Haag een extra raadsvergadering af over de spreidingswet. Alleen hadden andere fracties geen trek in een spoeddebat.

Door

Woensdagmiddag kwam de gemeenteraad bijeen voor een extra raadsvergadering over de spreidingswet en het rapport van de staatscommissie over de demografische toekomst van Nederland. Met negen raadszetels, een vijfde van het totaal, kan Hart voor Den Haag eigenhandig spoeddebatten beleggen.

“Den Haag is de dichtstbevolkte stad van het land, het absorptievermogen is allang bereikt,” trapte Rita Verdonk af. “Gewone mensen merken dagelijks de gevolgen. Ze kunnen geen woning krijgen, schoolklassen zijn te groot en de wachttijden in de zorg lang.”

 

Vol is vol, dat horen we ook vaak over de agenda van de gemeenteraad
Adeel Mahmood, raadslid Denk

 

Het raadslid van Hart voor Den Haag, in een ver verleden minister van asielzaken, wil dat de gemeente zich naar Westlands voorbeeld keert tegen de recent aangenomen spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat asielzoekers evenrediger worden verdeeld over het land. “We kunnen niet nog meer asielzoekers aan.”

‘Onnodige aanslag’

Als ze een geanimeerd debat had verwacht, kwam Verdonk bedrogen uit. Behalve de PVV en Forum voor Democratie zaten de andere fracties niet te wachten op een haastig ingelast debat over asiel en demografie. Temeer omdat morgen (donderdag) al een commissievergadering over de opvang van nieuwkomers gepland staat. Over het rapport van de staatscommissie volgt nog een werkbespreking. “Deze raadsvergadering is een onnodige aanslag op onze toch al volle agenda,” zei VVD-leider Lotte van Basten Batenburg.

Andere fracties sloten zich daarbij aan. Die benadrukten nog wel dat de gemeente de wet te volgen heeft en dat een statement à la Westland een slechte zaak zou zijn, maar hielden zich verder op de vlakte. “Vol is vol – dat horen we ook vaak over de agenda van de gemeenteraad,” schertste Adeel Mahmood van Denk. “Dankzij Hart voor Den Haag hebben we dit debat tóch kunnen spreiden. Tot zover, morgen weer verder.”

 

Volksvertegenwoordigers die geen inhoudelijk debat willen voeren, hoe bestaat het?
Rita Verdonk, raadslid Hart voor Den Haag

 

Deze houding schoot Hart voor Den Haag in het verkeerde keelgat. “Volksvertegenwoordigers die geen inhoudelijk debat willen voeren, hoe bestaat het?”, reageerde Verdonk getergd. Het zat haar zo hoog, dat haar fractie ter plekke besloot niet deel te nemen aan de heidag van aanstaande vrijdag, bedoeld om de onderlinge verstandhouding te verbeteren.

Zeeheldenkwartier

Ook Forum voor Democratie was ‘verbijsterd’. “Deze raad vergadert urenlang over de kleinste dingen,” aldus Massimo Etalle, de nieuwe fractievoorzitter na het vertrek van Gideon van Meijeren. “Maar als de grootste kwestie van onze tijd op de agenda staat, wil men niet debatteren.” Etalle, die repte van ‘het einde van de inheemse Nederlander’, verzocht om een referendum over asielopvang in Den Haag.

De PVV kwam ook met een kluchtig voorstel. Fractievoorzitter Sebastian Kruis diende een motie in om alle asielzoekers op te vangen in het Zeeheldenkwartier, een progressief stemmende wijk. “Juist linkse kiezers moeten de gevolgen van hun stem dragen.”

Behalve een statement tegen de spreidingswet verzocht Verdonk per motie om de aanstelling van een commissie die de demografische toekomst van Den Haag gaat onderzoeken. Beide voorstellen haalden het niet. De moties van Forum en de PVV evenmin.

Standaardportret
Bekijk meer van