Curator: Gemeente had ‘directe invloed’ op geflopte Energieacademie

De gemeente had ‘directe invloed’ op het beleid van de Energieacademie, het mislukte banenproject van 1,3 miljoen euro. De curator onderzoekt of daarbij sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Door

Dit schrijft de door de rechtbank aangestelde curator in een geactualiseerde versie van het faillissementsverslag. De Stichting Energieacademie (SEA), die bijstandsgerechtigden en jongeren opleidde tot technische vaklui en koppelde aan bedrijven, ging begin dit jaar door wanbeleid ten onder. Aanvankelijk hield wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) de gemeenteraad voor dat het stadhuis niets met het fiasco van doen had. Er zou slechts sprake zijn geweest van een ‘subsidierelatie’.

Maar, zeiden betrokkenen destijds al tegen deze krant, in werkelijkheid was de rol van de gemeente veel groter. Ook de curator constateerde dat het stadhuis een stevige vinger in de pap had.

 

De gemeente heeft het bestuur en de RvT de facto aan de kant geschoven
Faillissementsverslag

 

Het jongste verslag doet daar een schepje bovenop. De gemeente had ‘directe invloed’ op de stichting en nam zelfs belangrijke beslissingen. Zo werd een Raad van Toezicht (RvT) aangesteld, die volgens de curator verantwoording aflegde aan het stadhuis. Ook trok uiteindelijk de gemeente de stekker uit de Energieacademie, door het project ‘on hold’ te zetten. ‘Daarmee heeft de gemeente buiten de (wettelijke en statutaire) bevoegdheden van het bestuur en de RvT gehandeld, althans die genegeerd en die organen de facto aan de kant geschoven.’

Volgens de curator was de Energieacademie vanaf het begin gedoemd te mislukken door ‘weeffouten’ in het project. Zij houdt de gemeente als ‘oprichter, financier en opdrachtgever’ medeverantwoordelijk. Niet alleen in de opstartfase had het stadhuis een grote hand in het project. ‘Er zijn e-mails waaruit blijkt dat er sprake was van intensief overleg in de periode voorafgaand aan het faillissement,’ aldus het verslag.

Meer onderzoeken

Naast de curator buigt ook onderzoeksbureau Berenschot zich over de kwestie. Dat rapport werd voor de zomer verwacht, maar liep vertraging op, omdat informatie ‘verbrokkeld, fragmentarisch en nog iedere dag’ binnenkwam. Ook wordt er nog een extern onderzoek naar een doorstart verwacht.

Zolang Berenschot de zaak doorlicht, wil wethouder Van Alphen de curator niet te woord staan. ‘Vanwege de opstelling van de curator waarbij zij uitgaat van de aansprakelijkheid van de gemeente, werk ik niet mee aan haar onderzoek,’ zei hij eerder in de raad. Een motie om hem te verplichten tot medewerking haalde het niet.

De afwikkeling van het faillissement blijkt een flinke kluif. Volgens het faillissementsverslag hebben schuldeisers meer dan een miljoen euro te goed. Het bedrag dat de curator voorlopig te verdelen heeft, is nog geen 10.000 euro. Daar gaan de kosten voor de curator nog van af.

Standaardportret
Bekijk meer van