Politiek heeft buik vol van vage prestigeprojecten

Veel partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering van het college van B en W over het kwistig verstrekken van subsidie aan internationale organisaties die vervolgens opeens ophouden te bestaan of waarvan niet duidelijk is wat ze opleveren. Het gaat om het The Hague Institute for Global Justice en de The Hague Security Delta.

Door

Een reeks partijen heeft schriftelijke vragen gesteld over het woensdag gesloten The Hague Institute for Global Justice (IGJ). “Er zijn vele miljoenen gepompt in deze club maar waar zijn ze gebleven? Uit perspublicaties blijkt dat het vooral is gegaan naar conferenties met luxe diners, achteloze declaraties en een topsalaris voor een directeur die als dictator zou hebben geopereerd en nooit enige moeite lijkt te hebben genomen om het instituut financieel onafhankelijk te maken,” zegt Pieter Grinwis, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP.

Het IGJ kreeg sinds 2011 zo’n 20 miljoen euro subsidie, waarvan 3 miljoen kwam van Den Haag. Ook PvdA, GroenLinks en SP zijn zeer kritisch. Gezamenlijk hebben de partijen negentien vragen voorgelegd aan B en W.

Aanvankelijk was toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen toezichthouder van het IGJ, later ex-Shell-topman Dick Benschop. Van hun bestuurlijke supervisie is weinig terechtgekomen; Benschop heeft dat ook toegegeven. De partijen willen exact weten wat er met het gemeentelijke geld is gebeurd en waarom er, ondanks aanhoudende signalen van misstanden, nooit is ingegrepen.

Security Delta

Ook over de effectiviteit en de kosten van een ander internationaal prestige-project koestert de raad inmiddels ernstige twijfels. Het gaat om de The Hague Security Delta (HSD), een samenwerkingsverband op het terrein van onder meer digitale veiligheid (‘cyber security’).

 

Er zijn vele miljoenen gepompt in deze club maar waar zijn ze gebleven?
Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP)

Volgens publicaties van de journalistieke sites De Correspondent en Follow The Money is ook hier sprake van veel gebakken lucht en onduidelijkheid over de besteding van subsidies en de opbrengsten voor de stad. Den Haag steunt het instituut met één miljoen euro per jaar en droeg eerder al zo’n 3,5 miljoen euro bij aan de oprichting.

‘Niets mis’

Een flink deel van de gemeenteraad wil hierover in debat met verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66, internationale zaken). “Ik wil duidelijkheid over de besteding, effectiviteit en meerwaarde van de gemeentelijke subsidies,” zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Zijn verzoek om een debat wordt ondersteund door de VVD, GroenLinks, de HSP, de SP en de Partij voor de Dieren.

 

De zaak rond de bij Station Laan van NOI gevestigde HSD speelt al langer. Daarom liet het college van B en W een onderzoek verrichten door de Galan Groep uit Baarn. Die rapporteerde in februari dat er in principe niets mis is bij de HSD. Maar kwam niettemin met een reeks aanbevelingen die het college haastig heeft overgenomen.

Zo komt er nu een Raad van Toezicht. Tevens worden een duidelijker verantwoording van het bestede subsidiegeld en rapportage van behaalde resultaten verlangd. De onderzoekers constateren dat de HSD tot nu toe in verslagen de neiging vertoonde haar eigen verdiensten te overdrijven (‘te majoreren’). En deze stukken ten onrechte ‘te larderen met wervende teksten’.

Standaardportret
Bekijk meer van