Ook waterschapsbelasting gaat voor Hagenaars flink omhoog

Na de gemeentelasten gaan voor Hagenaars ook de belastingen van het waterschap omhoog. Een voorstel om de zuiveringsheffing voor arme inwoners kwijt te schelden, heeft het niet gehaald.

Door

Het Hoogheemraadschap Delfland, het waterschap waaronder Den Haag valt, heeft de nieuwe tarieven donderdag vastgesteld in zijn begroting. Door hogere energiekosten dreigde een tekort, dat het waterschap nu dicht met een energieopslag van 15 euro per vervuilingseenheid.

Concreet houdt dit in dat een alleenstaande volgend jaar 15 euro extra betaalt en een gezin of samenwonend stel 45 euro extra. De precieze stijging verschilt per type huishouden, maar inwoners zijn algauw 10 procent duurder uit.

 

De VVD wil de hogere energielasten afwentelen op mensen met het laagste inkomen
Lobke Zandstra, PvdA

 

Dat kunnen de laagste inkomensgroepen er niet bij hebben, vindt de PvdA. De partij diende donderdag een initiatiefvoorstel in om de belasting kwijt te schelden van inwoners met een inkomen onder de bijstandsnorm. “Er moet een vangnet zijn voor de mensen die het niet kunnen betalen,” zei bestuurslid Lobke Zandstra. “De meeste waterschappen hebben dit.”

Ook Delfland heeft een kwijtscheldingsregeling, maar die is in 2016 sterk versoberd. Dat zit als volgt. Inwoners betalen twee soorten belastingen aan het waterschap. De watersysteemheffing, bestemd voor het onderhoud aan dijken en gemalen, kan nog wel worden kwijtgescholden. Maar de zuiveringsheffing, bedoeld voor het schoonmaken van rioolwater, niet.

Geen inkomenspolitiek

Meerdere partijen voelden weinig voor het PvdA-voorstel. Zij vinden dat het waterschap zich verre moet houden van ‘inkomenspolitiek’ en geen rol heeft in armoedebeleid. “Daar zijn andere overheden voor,” zei Nieske Dijkshoorn, die vanuit de agrarische sector een geborgde (gegarandeerde) zetel heeft. “Deze groep krijgt al veel compensatie.” Met dit plan is niemand geholpen, stelde de VVD. “Mensen wie het water aan de lippen staat hebben echte hulp nodig, zoals schuldsanering,” aldus bestuurslid Tom Oostvogels, “niet deze symboolpolitiek.”

De liberalen draaiden de zaak om. Oostvogels stelde voor om ook de kwijtschelding op de watersysteemheffing af te schaffen. Hierdoor zou de belasting voor alle huishoudens met 12 euro omlaag kunnen. Inwoners met betalingsproblemen kunnen volgens hem terecht bij gemeenten. “De VVD wil de hogere energielasten afwentelen op mensen met het laagste inkomen,” reageerde PvdA’er Zandstra. “Daar heb ik geen woorden voor.” Vanwege een gebrek aan animo trok de VVD het amendement in.

Politieke initiatieven als deze zijn ze bij het waterschap niet gewend. “Uniek in waterschapsland,” noemde Pieter-Jan Hofman, medeondertekenaar namens de ChristenUnie/SGP, het zelfs. Op een meerderheid kon het voorstel echter niet rekenen: het werd met twintig tegen tien weggestemd.

Waterschap op de schop

Intussen gaat het waterschapsbestuur op de schop. Komende dinsdag stemt de Eerste Kamer over het voorstel om het privilege van boeren en bedrijven in te perken. Van de dertig zetels in het algemeen bestuur van Delfland zijn nu negen gereserveerd voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (vier), de agrarische sector (vier) en natuurbeheerders (één), ongeacht de verkiezingsuitslag. De reden is dat zij financieel veel bijdragen en grote belangen hebben bij waterbeheer.

Het plan is om dit terug te brengen naar vier geborgde zetels, twee voor de boeren en twee voor natuurbeheerders. Het bedrijfsleven raakt zijn gegarandeerde plek in ’s lands oudste bestuursorgaan dus kwijt. Dit is democratischer, vinden de voorstanders. Gaat de Eerste Kamer akkoord, dan kunnen kiezers in Delfland komende waterschapsverkiezingen (15 maart 2023) niet 21 maar 26 vertegenwoordigers kiezen.

Standaardportret
Bekijk meer van