Ontzetting over optreden beveiligers bij Palestina-actie op Haagse Campus

Het optreden van beveiligers van de Universiteit Leiden bij een Palestina-demonstratie in Den Haag leidt tot scherpe kritiek van docenten, studenten en raadsleden.

Door

In een brandbrief aan het universiteitsbestuur vragen studenten en docenten om opheldering en een onderzoek. Fractievoorzitter Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij (HSP) zegt dat ‘een universiteit die zo te werk gaat, niks te zoeken heeft in de stad van vrede en recht’. De ontzetting heeft betrekking op een demonstratieve bijeenkomst die donderdag 9 november werd gehouden in het Wijnhavengebouw van de Haagse Campus. Hier werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook en klonk ook de omstreden leus ‘From the river to the sea…’.

Het onafhankelijke universitaire weekblad Mare beschrijft in een reportage dat beveiligers aanvankelijk probeerden de bijeenkomst te verhinderen. Die pogingen gaven ze op, maar ze gingen daarna wel aanwezigen controleren en filmen. Ook werden verschillende docenten en studenten tot op straat gevolgd, in één geval zelfs tot in een kledingzaak. De betrokkenen zeggen zich ‘zeer onveilig’ te hebben gevoeld.

 

Een universiteit die zo te werk gaat, heeft niks te zoeken in de stad van vrede en recht
Fatima Faïd - Haagse Stadspartij

 

Het college van bestuur van de universiteit gaat in een schriftelijke reactie niet in op het gedrag van de beveiligers. Het zegt ‘geschokt’ te zijn omdat de demonstratie ‘niet tijdig is aangemeld, zoals in onze huisregels voor evenementen en demonstraties is aangegeven’. De regels zouden ‘met voeten zijn getreden’. Verder zegt het bestuur dat ‘oproepen tot haat, geweld en onverdraagzaamheid in geen enkel geval worden getolereerd’. Er worden ‘passende maatregelen’ aangekondigd tegen iedereen die de regels heeft overtreden.

‘Poging tot censuur’ 

Deze reactie is bij een groot deel van de docenten en studenten verkeerd gevallen. In de door meer dan 200 docenten en zo’n 250 studenten ondertekende brandbrief worden ‘ernstige zorgen’ uitgesproken over het ‘tegenwerken en onderdrukken van bijeenkomsten die met Palestina te maken hebben’. Wat op 9 november gebeurde, was een ‘vreedzame teach-in’ die in het gebouw gehouden moet kunnen worden ‘om te debatteren over dringende zaken over maatschappij en wereld’. Dit soort bijeenkomsten zouden horen bij een ‘gezonde en vitale academische cultuur’. In plaats daarvan zorgt het bestuur nu voor een ‘sfeer van angst en gedwongen stilte’. Dat de demonstranten zorgden voor onveiligheid is onzin, volgens de briefschrijvers. Onderzoeker Crystal Ennis is woedend over de ‘insinuaties’, schrijft ze op X. ‘Dit is een stuitende vertrouwensbreuk en poging tot censuur’.

Michel Vermeer, student op de Haagse Campus en beleidsmedewerker van de HSP, wijst het optreden van de beveiligers – dat kennelijk wordt gesteund door het college van bestuur – af. “Het is onacceptabel dat beveiligers studenten en staf aanvallen, filmen, achtervolgen en opwachten bij winkels omdat zij een gesprek hebben gehouden over een onderwerp wat jij niet leuk vindt. Het is dan ook heel beangstigend om te zien dat er in het officiële statement van de universiteit wordt aangekondigd de aanwezige studenten en stafleden te straffen voor hun aanwezigheid.”

Dertig vragen

Fractievoorzitter Faïd vindt dat het college van B en W, dat nauwe banden onderhoudt met de universiteit, in het geweer moet komen. “Ik kan met geen woorden beschrijven hoe ik me voel over deze gebeurtenis. Een universiteit waar elke student zich veilig hoort te voelen, snoert studenten en medewerkers op een harde en intimiderende wijze de mond. Het achtervolgen van studenten en medewerkers door de stad en in winkels is illegaal en volkomen ontoelaatbaar, en daar moet door het college onmiddellijk actie tegen worden ondernomen.”

Faïd heeft dertig schriftelijke vragen gesteld aan B en W, waarin ze onder meer ingaat op de financiële steun die de stad verstrekt aan de uitbreiding van de Campus op het Spui. Verder constateert ze dat er op en rond de universiteitsgebouwen steeds vaker wordt gecontroleerd. Daarbij zou vooral worden gelet op mensen van kleur. Staf en studenten zouden dit als ‘discriminerend en intimiderend’ ervaren. Deze vraag is gebaseerd op ervaringen van Michel Vermeer, bevestigt hij. “Ik merk dat er steeds meer wordt gecontroleerd. En als ik met studiegenoten van kleur ben, worden zij eruit gepikt, ik niet.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van