Wethouder Bruines: Hoog tijd voor cybersecurity in onderwijs

De verijdelde Russische hackpoging in Den Haag onderstreept het belang van kennis over digitale risico’s, klinkt het tijdens de Cyber Security Week. De wethouder vindt het hoog tijd dat scholen onderwijzen over cybergevaar.

Door

“Wat een timing, he?”, lacht de moderator. Daags nadat tot in detail bekend is gemaakt hoe vier Russische agenten hebben geprobeerd het OPCW in Den Haag te hacken, staat een paneldiscussie op het programma van de Cyber Security Week. Onderwerp: het belang van cybersecurity-onderwijs. “Het paste perfect in onze pr,” zegt de moderator met een knipoog. “Al was het voor sommigen wel een beetje oud nieuws.”

Vorige week donderdag was de Fokker Terminal in de Binckhorst het decor van de Cyber Security Week. Organisator van deze vierdaagse conferentie is The Hague Security Delta (HSD), een cluster van bedrijven en organisaties die zich bezighouden met digitale veiligheid. De vraag die deze donderdagochtend op tafel ligt: hoe integreren we kennis over de digitale wereld en haar risico’s in het onderwijs?

Er komt een tsunami aan cybershit op ons af
Inge Philips, Deloitte

“Gisteren was een klein feestdagje,” zegt Inge Philips, die twintig jaar geleden aan de wieg stond van de cybertak van de Nederlandse inlichtingendienst. “Maar we weten niet wat we níét hebben gezien. Er komt een tsunami aan cybershit op ons af.” Hoog tijd dat begrip van de digitale wereld wordt bijgebracht in het onderwijs, stelt Philips: van de basisschool tot omscholingsprogramma’s voor werkenden.

Digitaal wegwijs

“Het is twee voor twaalf, misschien al twee óver twaalf,” poneert de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) in het panel. Het liefst ziet zij in ijltempo cyberkennis geïntegreerd in het curriculum, al weet ze ook dat het onderwijs een behoudende sector is. Bruines stuurt aan op breed onderricht: leerlingen moeten van jongs af aan niet alleen technisch wegwijs worden in de digitale wereld, maar ook ethisch. “Als scholen zeggen dat ze ermee bezig zijn, gaat het vaak om leren omgaan met een computer of tablet – dat is iets anders. Van de risico’s van werken en leven in een digitale omgeving is nog te weinig besef.”

Cybersecurity

Volgens de vier panelleden ligt de sleutel in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Die boodschap valt goed in de Fokker Terminal. Het is de filosofie waarop de HSD, waarvan het bestaansrecht door een deel van de gemeenteraad in twijfel wordt getrokken, is gestoeld. “In het mbo sluiten we het onderwijs aan op de arbeidsmarkt, maar het kan beter,” vertelt Wilma Verhoeks, onderwijsdirecteur van ROC Mondriaan. “We moeten toe naar een andere vorm van onderwijs: meer de school uit, meer met het bedrijfsleven.”

Voor de grote ommezwaai in het onderwijs kijkt wethouder Bruines met een schuin oog naar de landelijke politiek. In de tussentijd wil ze in Den Haag programma’s opzetten om scholieren, talenten en cybersecuritybedrijven te koppelen. “Ik zie graag dat scholen, zeker ook in het primair onderwijs, meer samenwerking zoeken met het bedrijfsleven.”

Standaardportret
Bekijk meer van