Nieuwe stappen tegen verval Huize Ivicke

De gemeente Wassenaar bereidt nieuwe stappen voor tegen de verkrotting van Huize Ivicke. Het markante rijksmonument langs de Rijksstraatweg staat al jaren leeg zonder dat enige vorm van onderhoud wordt gepleegd. Het pand is eigendom van Bever Holding, waarvan Ronnie van de Putte – ook bekend als de Krottenkoning – grootaandeelhouder is, en wordt sinds de zomer gekraakt.

Door

De gemeente Wassenaar is nog niet in staat gebleken de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan Huize Ivicke bij Bever Holding af te dwingen. De aanvankelijk gestelde deadline om het pand aan te pakken stond op 1 september jongstleden, met oplegging van een last onder dwangsom. Echter, er gebeurde niets en het rapport over de staat van het gebouw bleek onvoldoende grond om de dwangsom te innen. Een tweede rapport, dat Wassenaar nu met hulp van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed opstelt, is bijna klaar. Daarin staat wat er moet gebeuren om aan de instandhoudingsplicht te voldoen, op basis van een laatste inspectie voor de zomer. “Dat betreft in elk geval het dak, het houtwerk en de restauratie van het monumentale speelhuisje in de tuin,” stelt gemeentewoordvoerder Saskia Willems. Op basis van het nieuwe rapport, dat deze of volgende maand verschijnt, kan de gemeente alsnog tot handhaving overgaan.

Huize Ivicke

Wassenaar toonde zich de afgelopen jaren weinig slagvaardig in de strijd tegen de verwaarlozing van Huize Ivicke. Maar wat maakt de aanpak zo moeilijk? “Dit traject is in Nederland nog niet vaak gevolgd,” stelt de woordvoerder. “We proberen alle juridische middelen aan te pakken, maar er is weinig jurisprudentie. Om die reden hebben we ook de Rijksdienst in de arm genomen voor advies.” In het conceptrapport staat opgetekend dat de huidige toestand van het gebouw slecht is, maar dat het huis nog niet reddeloos verloren is. “De constructie is nog goed en er zijn mogelijkheden om verkrotting tegen te gaan, maar dan is wel nu actie nodig.”

 

Sinds afgelopen juli wordt Huize Ivicke gekraakt door een groep die zegt het pand te willen behoeden voor de ondergang.

‘Veel geld’

Bever Holding krijgt alsnog de gelegenheid om de nodige werkzaamheden uit te voeren. “De termijn daarvoor is ‘binnen afzienbare tijd’, maar is nog steeds behoorlijk lang: een halfjaar tot driekwart jaar,” aldus de woordvoerder. De reden is dat er een deskundige aannemer aan te pas moet komen die ‘wellicht niet op korte termijn beschikbaar is’. Pas als alle stappen doorlopen zijn, kan de gemeente naar het ultieme middel grijpen: zelf de herstelwerkzaamheden laten verrichten en de rekening doorsturen. “Maar,” tempert de woordvoerder meteen de verwachtingen, “daar is veel geld mee gemoeid.”

Sinds afgelopen juli wordt Huize Ivicke gekraakt door een groep die zegt het pand te willen behoeden voor de ondergang. De krakers hebben zelf wat onderhoud verricht aan het pand door het hout tegen rot te beschermen en lekkages aan te pakken. Illegaal – kraken is al een aantal jaren verboden – maar de gemeente treedt niet op: “Wij handhaven niet actief, want het is een privaatrechtelijke zaak. Pas als de eigenaar aangifte doet, onderneemt de politie actie. Wij hebben slechts de brandveiligheid gecontroleerd.” Een van de krakers, die anoniem wil blijven, laat weten: “Wij hebben geen reactie gehad van de eigenaar.” Over de validiteit van het nieuwe rapport heeft de kraker twijfels. “De gemeente is sinds wij hier wonen niet in het pand geweest.” Bever Holding laat weten de media niet te woord te staan.

 

Het landhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl vertoont opvallende gelijkenis met de Deense Hermitage Klampenborg

Rijksmonument

Huize Ivicke werd in 1913 door Adrianus Frederikus Johannes van Hattum gebouwd voor zijn vrouw Leoni Hubertina Anna Maria van Zweden. Het landhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl vertoont opvallende gelijkenis met de Deense Hermitage Klampenborg. Het huis, het toegangshek, het zeldzame speelhuisje en de historische park- en tuinaanleg in achttiende-eeuwse landschapsstijl zijn rijksmonumenten vanwege hun architectuur en cultuurhistorische waarde. Sinds 1987 heeft het pand een kantorenfunctie, maar het staat al meer dan tien jaar leeg.

Standaardportret
Bekijk meer van