Nieuwbouw in hele stad noodzakelijk

De wooncrisis is in Den Haag zó groot dat er bijna op elk nog beschikbaar stukje grond nieuwe huizen moeten worden gebouwd. Ook wordt weer meer kamerverhuur toegestaan.

Door

Dat staat in de 180 pagina’s dikke nota ‘Woonvisie 2040’, die wethouder Martijn Balster (PvdA, volkshuisvesting) woensdag 5 juni heeft gepresenteerd. “De wooncrisis wordt in Den Haag misschien wel het meeste gevoeld,” zei de wethouder. Dat komt doordat de stad groeit met zo’n vijfduizend inwoners per jaar. Daaronder zijn expats die de prijzen opdrijven, maar ook arbeidsmigranten die vaak onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. In Den Haag wachten 58.000 woningzoekenden op een sociale-huurwoning.

Er moet volgens Balster fors worden ingegrepen om het streefgetal van vierduizend nieuwe huizen per jaar te halen. “De urgentie is heel groot, bij mensen mét en zonder urgentieverklaring. Zij staan centraal in de Woonvisie. Zoals twintigers die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, senioren in een voor hen te groot huis die geen passende, betaalbare gelijkvloerse woning in hun vertrouwde buurt kunnen vinden en jonge stellen die bij gebrek aan woonperspectief gezinsuitbreiding uitstellen.”

In de nota worden zelfs fictieve personages opgevoerd die model staan voor de categorieën die het nu lastig hebben op de woningmarkt. Zo komt Mitchel (24) langs, een leerkracht die geen betaalbaar appartement kan vinden, maar ook Els (70) die haar grote huis wil verruilen voor een appartement, maar eigenlijk te weinig inkomsten heeft.

De belangrijkste maatregelen

  • Behalve bouwen en verbouwen op de grote locaties bij de stations (CID) ook op kleinere plekken in alle wijken. Minimaal 70 procent moet ‘betaalbaar’ zijn, inclusief 30 procent sociale huur. In de betere wijken moet bij nieuwbouw de helft in de sociale categorie vallen om een betere verdeling van goedkope woningen over de stad te krijgen.
  • Bestaande woningen gaan een grotere rol spelen door het ruimer toestaan van kamerverhuur, opsplitsing en dakopbouwen.
  • Er komt meer aandacht voor het huisvesten van ‘aandachtsgroepen’, zoals ouderen en gehandicapten.
  • Alle woningen moeten in 2040 ‘veilig, gezond en duurzaam’ zijn. Jaarlijks moeten zo’n tienduizend woningen worden verduurzaamd.
  • Om zwakkere wijken ‘vitaal en leefbaar’ te maken komen er verbeterprogramma’s. Genoemd worden onder meer het Laakkwartier, Rustenburg-Oostbroek, Moerwijk, Transvaal en de Schilderswijk. De Pandbrigade wordt uitgebreid om strenger te kunnen optreden tegen misstanden.

Tot nu toe slaagt Balster er niet in de eerder beloofde vierduizend nieuwe woningen per jaar te halen. Zelf houdt hij vol ‘op de goede weg’ te zijn. “In 2023 hadden we een dipje, maar nu trekt het weer aan. Er zit een aantal grote projecten aan te komen, zoals Binck Blocks in de Binckhorst. Maar alles bij elkaar zal het een lang en ingewikkeld traject zijn.”

Binck Blocks

Eén van de nieuwe projecten die moet bijdragen aan het oplossen van de woningnood is Binck Blocks in de Binckhorst. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de bouw van deze 130 meter hoge woontoren aan de Binckhorstlaan.

Impressie van het project Binck Blocks. | Beeld: LEVS

Die bestaat uit gestapelde blokken die elk een ‘buurtje’ vormen. Volgens de ontwerpers van het Amsterdamse architectenbureau LEVS gaat het om ‘verticale buurten voor mens en natuur’. De verschillende blokken hebben binnentuinen. Er zijn er zes, met elk zestig woningen. Het is een project van ontwikkelaar VORM en corporatie Staedion, die het overgrote deel van de woningen aankoopt, namelijk 336; 220 daarvan worden sociale huurwoningen

De Woonvisie 2040 is officieel nog een concept. Iedereen kan er tot en met donderdag 18 juli op reageren. Daarna wordt het eventueel nog aangepast. Na de zomer wordt het stuk voorgelegd aan de gemeenteraad.

  • De Woonvisie 2040 is te vinden via deze link.
Standaardportret
Bekijk meer van