Groot deel stad 30 kilometer per uur om fietsers te beschermen

Den Haag kiest nu echt voor de fiets. De komende jaren worden er voor miljoenen euro’s maatregelen genomen om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken. Automobilisten moeten zich aanpassen.

Door

Dat blijkt uit het document ‘Ruim baan voor de fiets’, dat verkeerswethouder Robert van Asten (D66) eerder deze week heeft gepresenteerd. Doel van het beleid is dat in 2040 de fiets het meest gebruikte vervoermiddel is; nu is dat nog de auto. “We geven prioriteit aan schone vervoermiddelen, die zuinig omgaan met de beschikbare ruimte,” aldus de wethouder.

Auto’s langzamer

Een van de meest opvallende plannen is het terugbrengen van de maximum snelheid voor auto’s naar 30 kilometer per uur in alle straten waar geen fietspaden zijn. Of dat kan wordt nog onderzocht. Maar het zal op vele plekken gaan gebeuren om de veiligheid van de fietsers te verbeteren.

Er gebeuren de laatste jaren weer meer ongelukken waarbij fietsers het slachtoffer zijn. Den Haag gaat onderzoeken of het Amsterdam volgt ten aanzien van de ‘snorfietsen’ (langzame scooters). Mogelijk worden deze hier ook hier van de fietspaden verbannen en komt er een helmplicht. Ook deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van de fietsers te vergroten. Fietsers krijgen bovendien ruim baan op belangrijke kruisingen. De opstelvakken bij de stoplichten worden verruimd en fietsers krijgen langer groen licht of zelfs twee keer groen ‘per cyclus’.

Fiets mogelijk weg uit Grote Marktstraat

Er komt opnieuw een onderzoek naar de door de gemeente zelf gecreëerde verkeerschaos op het Spui en in de Grote Marktstraat. Boven de markt hangt opnieuw het plan om van de Gedempte Gracht een fietsroute te maken en de tweewieler de toegang tot de Grote Marktstraat – nu de drukste fietsroute van de stad – te ontzeggen.

Uit onderzoek blijkt dat in de Schilderswijk, Transvaal, Laak en de Vinex-wijken maar weinig wordt gefietst. In de oude wijken spelen culturele verschillen daarbij een rol. Een deel van de Hagenaars met een migratie-achtergrond weigert te fietsen omdat dat wordt uitgelegd als een blijk van armoede. De programma’s om in deze wijken kinderen fietsen te leren, worden uitgebreid naar de ouders.

Meer ‘fietsvlonders’ op parkeervakken

Verder wordt doorgegaan met de bouw van fietsenstallingen, variërend van grote voorzieningen bij de stations tot ‘fietsvlonders’, die in woonstraten een autoparkeerplek omvormen tot een stalling voor tien fietsen. Tot 2022 wil de gemeente jaarlijks 15 miljoen euro ‘in de fiets’ steken. Van dat geld is nu nog maar een derde deel beschikbaar. De rest hoopt het college van B en W, zoals  vele andere beleidsvoornemens, te kunnen betalen uit de opbrengst van de verkoop van de Haagse Eneco-aandelen.

Standaardportret
Bekijk meer van