Metamorfose Binckhorst maakt ondernemers onzeker

Niet alle ondernemers in de Binckhorst zijn gerust op de grootscheepse bouwplannen voor het industrieterrein. Het benzinestation aan de Maanweg heeft beroep aangetekend tegen het omgevingsplan.

Door

De Binckhorst staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Het industrieterrein moet in de komende decennia veranderen in een hybride woonwijk, waar bedrijvigheid en wonen hand in hand gaan. Alleen wanen sommige ondernemers zich in het nauw gedreven, nu de projectontwikkelaars groen licht hebben gekregen om vijfduizend woningen te bouwen.

Vorige week heeft pomphouder Fred Zandstra, die onder meer het tankstation aan de Maanweg exploiteert, beroep aangetekend tegen het omgevingsplan voor de Binckhorst. Met zijn bezwaarschrift wil Zandstra voorkomen dat de ‘bouw- en gebruiksmogelijkheden’ van zijn tankstation in de toekomst verloren gaan, schrijft zijn advocaat. Hij betwijfelt of zijn tankstation volgens de nieuwe plannen zeker kan zijn van voortbestaan in de toekomst.

 

Een recordaantal van 45 moties en amendementen gingen vooraf aan de goedkeuring van het omgevingsplan

 

De pomphouder is niet de enige ondernemer in de Binckhorst die verdringing vreest, nu de ontwikkelaars hun woningbouwprojecten uitrollen over het industrieterrein. In AD Haagsche Courant zei het familiebedrijf achter papierfabriek Jero te worden uitgerookt.

Het bedrijfspand, dat de familie Bruti al zeventig jaar huurt van de gemeente, blijkt te zijn verkocht aan een ontwikkelaar. Zelf was Jero niet gevraagd of het na al die jaren het gebouw zélf wilde kopen. ‘Als je zeventig jaar een goede huurder bent, was het op z’n minst chic geweest de verkoop even te melden,’ zei Sandro Bruti in de krant.

Groot experiment

Ook op het stadhuis is de geplande metamorfose van de Binckhorst niet onomstreden. Eind november ging een recordaantal van 45 moties en amendementen vooraf aan de goedkeuring van het omgevingsplan van wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling). Zo klagen linkse partijen over een te laag aandeel sociale woningbouw en wil een meerderheid van de gemeenteraad dat projectontwikkelaars gaan meebetalen aan het openbaar vervoer.

In bredere zin heerst er ongemak in de raad. De operatie-Binckhorst voltrekt zich volgens de nieuwe omgevingswet, waarbij de ruimtelijke ordening meer op haar beloop wordt gelaten. Simpel gezegd hebben ontwikkelaars meer bewegingsruimte en heeft de politiek minder grip. ‘Den Haag toont lef,’ verdedigde wethouder Revis zijn plan tegenover de raad. De Binckhorst-transformatie is het grootste experiment in Nederland met de nieuwe omgevingswet. Een meerderheid van de raad stemde uiteindelijk in.

 

Binckhorst

Artist impression van een van de nieuwbouwprojecten in de Binckhorst.

Standaardportret
Bekijk meer van