Den Haag wil van zijn duinen Nationaal Park maken

Samen met bijna de complete kuststrook van Zuid-Holland moeten de Haagse duinen een nieuw Nationaal Park worden.

Door

De gemeente Den Haag, drinkwaterbedrijf Dunea, Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en dertien ander gemeenten hebben daartoe maandag 7 december officieel een aanvraag ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Hollandse Duinen’ zou het nieuwe park moeten gaan heten. De ambitie is het stichten van ‘een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park, dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot’, aldus de aanvraag, die in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt beoordeeld.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) noemt de aanvraag een  ‘belangrijke stap naar een nationaal park’. “Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. In dat rijtje hoort ook ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied thuis.” Het gaat volgens Bredemeijer niet alleen om het recreëren, maar ook om extra mogelijkheden om de duinen beter te kunnen beschermen en ontwikkelen. “Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio,” zegt hij.

Nationaal Park nieuwe stijl 

Hollandse Duinen is wel een afwijkend park. Anders dan bijvoorbeeld de Veluwe is het geen aaneengesloten natuurgebied. Daarom hebben de aanvragers het over een nationaal park-nieuwe stijl. Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland: “het is een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal. Naast waardevolle natuur en  bijzondere landschappen zijn er ook dorpen, steden en economische bedrijvigheid. Het is één, groot samenhangend landschap, van Hoek van Holland tot Hillegom.”

Zowel als kustverdediging, natuurgebied en ‘drinkwaterproducent’ is het duingebied van groot belang. Er komen bijna zevenduizend verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen voor. “Als één ding in dit coronajaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dichtbij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” stelt Wim Drossaert vast, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. “Om de waarde van het gebied te behouden zijn wel inspanningen nodig. Samenwerking van partijen, die door de oprichting van dit nationaal park makkelijker wordt, is daarbij van groot belang.”

Een zeer Hollands gebied

De ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) is in 2016 begonnen. Dunea wilde partijen samenbrengen om het gebied te beschermen. Samen met Staatsbosbeheer en Zuid-Holland werden de plannen uitgewerkt. Er ontstond een consortium, dat inmiddels 53 partners telt. Volgens Drossaert maakt de ‘mix’ van natuurlijke en door de mens gevormde landschappen het gebied zeer ‘Hollands’. “Je ervaart er de wisselwerking tussen mens en natuur. Je ziet er de resultaten van onze oude strijd tégen en onze nieuwe verbondenheid mét het water.”

Eind 2016 nam het NPHD deel aan de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Dat leverde een derde plaats op, achter de Waddenzee en de Veluwe.

Enige cijfers

Het NPHD omvat 47 kilometer strand, 14 gemeenten, 2 waterschappen en 1 drinkwaterbedrijf. Het is tot 8,5 kilometer breed, heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en beslaat onder meer de natuurgebieden Meijendel, Solleveld en Kapittelduinen, Westduinpark en Wapendal, Berkheide, Coepelduynen, en boswachterij Noordwijk en De Blink. Bij elkaar is dat 22 procent van de Nederlandse ‘vastelandsduinen’.

Meer informatie: www.nphd.nl.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van