Bevolkingsgroei drukt op stad én bestuur

Den Haag groeit en groeit. En dat gaat nóg sneller dan gedacht.

Door

Want tussen nu en 2040 komen er zo’n 100.000 Hagenaars bij, waarmee het inwonertal in de Residentie dan rond de 625.000 bewoners komt te liggen. De toename is bijna twee keer zo groot als eerdere bevolkingsprognoses voorspelden, toen werd uitgegaan van 575.000 inwoners in 2040.

De flinke stijging komt volgens wethouder Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) voor een belangrijk deel door de komst van buitenlandse migranten, zoals statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), werknemers en expats. Vooral het aandeel Oost-Europeanen in de Haagse bevolkingssamenstelling stijgt snel: zevenduizend in de komende zes jaar. Het aantal Hagenaars met een Nederlandse achtergrond neemt juist af. Dat geldt ook voor de inwoners met Indische of Surinaamse roots. Andere oorzaak van de bevolkingstoename is dat er meer geboorte dan sterfte is.

De spectaculairste groei speelt in stadsdeel Laak: 20 procent in zes jaar. Een verklaring hiervoor is de ontwikkeling van de Binckhorst. Het voormalige bedrijventerrein wordt momenteel omgetoverd tot moderne woonwijk. Zo’n vijfduizend woningen moeten hier verrijzen. Ook in de stadsdelen Loosduinen (11,8 procent), Haagse Hout (9,0 procent) en Scheveningen (8,1 procent) zullen tussen nu en 2022 meer mensen wonen. Het enige stadsdeel waar weinig mensen naartoe trekken, is Leidschenveen-Ypenburg.

Impact
De gigantische bevolkingsgroei heeft een grote impact op de stad. Den Haag kampt nu al met krapte op de huizenmarkt en naarmate de stad meer inwoners krijgt, neemt de druk op wonen alleen maar toe. ‘Wijsmuller ontkomt niet aan hoogbouw’, kopte deze krant vorig jaar al. De nieuwste bevolkingsprognose lijkt dit opnieuw te bevestigen.

Bereikbaarheid en het parkeerprobleem: nog meer thema’s die nauw samenhangen met de groei van Den Haag. In veel wijken is er nu al te weinig plek voor alle auto’s. En dan moet Den Haag ook nog groener worden om aan klimaatdoelen te voldoen. Kortom, het nieuwe stadsbestuur moet keuzes maken. De verwachte bevolkingsgroei zal zijn uitwerking op de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) dus niet missen.

Wilt u de bevolkingsprognose van de gemeente helemaal lezen? Klik dan hier.

| Foto: Den Haag Marketing/Jurjen Drenth

Standaardportret
Bekijk meer van