Deel ANWB-kantoor wijkt voor woningbouw

Er komen twee nieuwe appartementencomplexen op het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg. Dit gaat ten koste van een derde deel van het huidige hoofdkantoor van de ANWB.

Door

Ongeveer een derde deel van het huidige hoofdkantoor van de ANWB aan de Wassenaarseweg wordt gesloopt. Ervoor in de plaats komen twee appartementencomplexen, waarvan er een bijna vijftig meter hoog wordt.

Dat heeft de gemeente Wassenaar, waartoe het ANWB-terrein behoort, bekendgemaakt. De plannen hebben nu nog de status van ‘startnotitie’. Daaruit blijkt dat de ANWB, gezien vanaf de Wassenaarseweg, het rechterdeel van zijn kantoren afstoot.

Het oude gebouw met de rotonde blijft in gebruik. Dit geldt ook voor de latere nieuwbouw aan de kant van de Van Alkemadelaan. Wassenaar ontleent aan een stedenbouwkundig advies van Bureau BSVG dat er op het vrijkomende terrein 200 tot 250 woningen kunnen worden gebouwd. De gemeente wil dat een kwart daarvan in de sociale huursector valt. Om dit soort aantallen te halen is wel forse nieuwbouw nodig.

Landgoed

De notitie: ‘De hoogte van de nieuwe bebouwing varieert van 10 tot 14 bouwlagen. Dit betekent een hoogte van 35 meter met een hoogteaccent aan de Clingendael-zijde tot maximaal 47 meter’. Het huidige kantoor is ongeveer dertig meter hoog.

Schets van de nieuwe ontwikkeling. In het rood de nieuwe bouwmassa’s. (Tekening: BSVG)

Volgens Wassenaar wordt er bij de verdere uitwerking van de plannen goed gelet op landschappelijke aspecten. Er zal geen grond van het landgoed Clingendael worden opgeofferd aan de nieuwbouw. ‘Ook is rekening gehouden met de ligging in het Beschermd dorpsgezicht Landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg,’ meldt de startnotitie verder.

 

Graag waren de omwonenden eerder bij de plannen betrokken.
Foppe de Vries (Wijkvereniging Benoordenhout)

 

De ANWB kan vermoedelijk begin volgend jaar verder met zijn plannen. Eerst buigt eind november de Wassenaarse gemeenteraad zich nog over de uitgangspunten. ANWB en gemeente hebben de omwonende Hagenaars vorige week geïnformeerd over de bouwplannen. Vele aanwezigen voelden zich overvallen door de mededelingen. Zij hadden meer mogelijkheden voor inspraak verwacht.

“Het karakter van die bijeenkomst viel tegen,” zegt Foppe de Vries van de Wijkvereniging Benoordenhout. “Graag waren de omwonenden eerder bij de plannen betrokken. Ik hoop dat er nog mogelijkheden komen voor nader overleg.”

De omwonenden hebben onder meer moeite met de hoogte van het ‘accent’ van bijna vijftig meter. Ook bestaat de vrees dat het nieuwe complex nogal wat verkeer aantrekt, zeker nu buslijn 18 op het punt staat te verdwijnen.

Hoofdkantoor ANWB op Rijksmonumentenlijst

De ANWB vestigde zich in 1962 in zijn nieuwe hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg. Het karakteristieke gebouw was een schepping van de traditionalistische architect J.F. Berghoef. Het is enige jaren geleden op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Later is het in verschillende fases uitgebreid met nieuwe vleugels. Die zijn nu, door het krimpen van de organisatie, grotendeels overbodig geworden.

Standaardportret
Bekijk meer van