PVV’ster Dille kan raadslid blijven, maar twijfel woonplaats blijft

Willie Dille is donderdagavond gewoon beëdigd als raadslid van de gemeente Den Haag, ondanks het feit dat onzeker is of zij hier wel woont. Ook over de afgelopen vier jaar staat dat niet vast. Mogelijk heeft Willie Dille dus de voor raadsleden geldende ‘woonplaatsvereiste’ geschonden.

Door

Dat Willie Dille  de voor raadsleden geldende ‘woonplaatsvereiste’ geschonden is de strekking van een schriftelijke mededeling van burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad. Een ambtelijk onderzoek heeft geen duidelijkheid geschapen over de vraag waar Dille woont, in Den Haag of Rijswijk. Zij houdt zelf vol dat ze voornamelijk in Den Haag woont en soms in Rijswijk, maar volgens bronnen die AD Haagsche Courant eerder citeerde is het andersom.

Krikke komt tot de volgende, onbevredigende, conclusie: ‘Op basis van de mij overgelegde rapportages is niet met zekerheid uit te sluiten noch te bevestigen dat mevrouw Dille (mogelijk) een langere periode niet in Den Haag woonachtig is geweest. Hoewel het onderzoek de gerezen twijfels niet wegneemt, is er onvoldoende grond om vast te stellen dat mevrouw Dille langere tijd geen ingezetene is geweest van Den Haag’.

Krikke kan in dit geval niet anders, schrijft zij, dan maar afgaan op het bevolkingsregister. Daarin staat dat Dille in Den Haag woont. Zelf heeft Dille verklaard dat zij nu in Rijswijk woont omdat haar Haagse huis wordt verbouwd. De burgemeester kondigt daarom aan dat over enige tijd opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de ‘feitelijke woonsituatie’ van Dille.

‘Kiezersbedrog’

Het PVV-raadslid kwam deze week in het nieuws doordat zij alsnog de tweede zetel van haar partij inneemt. Volgens de verkiezingsuitslag komt die toe aan Henk Bres; hij kreeg veel voorkeursstemmen. Maar na ‘overleg’ met fractievoorzitter Karin Gerbrands en Dille, besloot Bres geen zitting te nemen in de raad, maar ‘fractievertegenwoordiger’ (hulpraadslid zonder stemrecht) te worden. Een aantal PVV-stemmers sprak op de sociale media daarom over ‘kiezersbedrog’.

Het opereren van de PVV, die bij de verkiezingen een groot deel van zijn aanhang verloor, blijft stof doen opwaaien. Woensdag lieten Gerbrands en Dille beiden verstek gaan bij de raadsvergadering waarin hun collega’s Daniëlle de Winter, André Elissen en Tim Vermeer afscheid namen. Elissen in zijn afscheidswoordje: “Fijn dat iedereen, nou ja bijna iedereen erbij is”.

 

Standaardportret
Bekijk meer van