Haags slavernijmonument komt niet midden op Lange Voorhout

Het Haagse slavernijmonument komt waarschijnlijk niet recht tegenover museum Escher in het Paleis te staan. Een andere plek op het Lange Voorhout is in onderzoek.

Door

De gemeente heeft daartoe besloten na overleg met omwonenden en monumentenzorg. “Het Lange Voorhout blijft wel de algemene locatie. Technisch zou het monument op de eerder gekozen plek kunnen komen te staan, maar dan verstoort het de zichtlijn op het paleis,” zegt Natasja Schaap, programmamanager koloniaal en slavernijverleden bij de gemeente.

De betrokken klankbordgroep, nazaten van tot slaaf gemaakten en omwonenden zijn het er volgens de gemeente mee eens dat naar een andere plek wordt gekeken. Het Ingenieursbureau van de gemeente doet opnieuw technisch onderzoek. En het bureau Crimson Historians and Urbanists brengt cultuur-historisch advies uit.

Drie kunstenaars

Na het besluit van B en W om een monument voor de trans-Atlantische slavernij op te richten hebben drie kunstenaars ontwerpen ingeleverd. De betrokken overlegorganen hebben een voorkeur uitgesproken voor het voorstel van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Buhlebezwe Siwani. Het heet ‘Remember Our United Beginning’ en bestaat uit een sokkel met daarop ruim 2200 stenen staven waarin Afrikaanse symbolen zijn gekerfd. Uit dit ‘woud’ komt een rennend kind tevoorschijn. De staven symboliseren zowel de vele volkeren van Afrika als de suikerrietvelden waarop de tot slaaf gemaakten moesten werken. Het college van B en W moet nog besluiten nemen, zowel over het ontwerp als de exacte plek. De andere kunstenaars waren Tirzo Martha en Nelson Carrilho.

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat er op het Lange Voorhout een monument moest komen voor de trans-Atlantische slavernij. Het Voorhout is een symbool voor het gezag en aanzien van Nederland en de stad Den Haag en hun bestuurders. En daarmee maakt de laan in de visie van de voorbereidende adviescommissie van kunstcentrum Stroom deel uit van het slavernijverleden. Op het Lange Voorhout staat al een aantal gedenktekens, waaronder het Thorbeckemonument en het monument voor de Hertog van Saksen Weimar Eisenach. Mogelijk wordt later elders in de stad een monument voor de Aziatische slavernij opgericht. Een gezamenlijk monument bleek door felle discussies onder betrokkenen niet haalbaar.

Standaardportret
Bekijk meer van