Haags Historisch twee keer zo groot door verbouwing

Het Haags Historisch Museum wil sterk uitbreiden. Er ligt een verbouwingsplan klaar dat uitgaat van bijna een verdubbeling van de tentoonstellingsruimte in en bij het gebouw aan de Korte Vijverberg.

Door

De kern van het woensdag gepresenteerde plan van DP6 architectuurstudio uit Delft is de toevoeging van een centrale hal. Daarnaast komen er vier nieuwe zalen aan de achterzijde. De ingang verhuist van het steile bordes aan de Korte Vijverberg naar twee nieuwe portalen in de zijgevel aan het Tournooiveld. De kosten worden geraamd op 16 miljoen euro.

“We hebben een prachtig historisch gebouw, maar we moet oppassen dat het geen vergane glorie wordt. Het is sleets en verouderd,” zegt museumdirecteur Tjeerd Vrij. “Eerder is al vastgesteld dat een ingrijpende vernieuwing nodig is. Er ligt nu een fraai uitgewerkt plan van DP6, dat in één keer veel problemen oplost. Behalve de uitbreiding en de nieuwe ingang, omvat het ook een complete renovatie van de bestaande zalen en een vernieuwing van de klimaatinstallatie. Er komt een groen dak boven de nieuwbouw en we gaan van het gas af.”

Twee deuren

Architect Dick de Gunst van DP6, die eerder betrokken was bij de uitbreiding van het Mauritshuis, geeft aan dat de grootste ingreep op het eerste gezicht de verplaatsing van de ingang is. “De huidige ingang met het hoge bordes aan de Korte Vijverberg is onhandig en onveilig omdat er op straat weinig ruimte is. Uit oude prenten blijkt dat zich om de hoek, in de zijgevel ooit twee deuren bevonden. Die komen in aangepaste vorm terug.”

De nieuwe ontvangsthal, die achter het 17de-eeuwse hoofdgebouw komt te liggen. | Beeld: DP6

Via de nieuwe ingang bereikt de bezoeker een nieuwe centrale hal, die op de huidige binnenplaats komt te staan. De Gunst: “Hieromheen komen alle faciliteiten als winkel, garderobe en toiletten te liggen. Blikvanger wordt een nieuwe wenteltrap die de etages en gebouwdelen met elkaar verbindt.” De eerste etage en de zolder van het hoofdgebouw worden uitgebreid met een nieuwe zaal. De los van het museum staande loods maakt plaats voor een nieuwe vleugel met daarin twee zalen.  Bij elkaar leidt dat tot ongeveer een verdubbeling van de tentoonstellingsruimte.

‘B zeggen’

Of het plan ook werkelijk wordt uitgevoerd, staat nog niet vast. De benodigde 16 miljoen euro moet van de gemeente komen. Tjeerd Vrij: “Het is niet voor niets dat we het plan nú presenteren. We hopen dat het wordt meegenomen in de collegeonderhandelingen en dat de partijen die het college gaan vormen het geld ervoor vrijmaken.” Helemaal vrijblijvend is dit verzoek niet, want de gemeente is eigenaar van het gebouw. Bovendien hebben B en W eerder zelf opdracht gegeven een onderzoek naar de toekomst van het museum te laten doen. Vrij: “De gemeente heeft A gezegd, nu moet ze B zeggen.” Het museum bekostigt overigens zelf de nieuwe inrichting, waarvoor een bedrag van 2,8 miljoen euro nodig is. Dat geld komt uit de eigen reserve, opbrengsten uit de exploitatie en sponsorbijdragen.

Overzicht van het vernieuwingsplan. Rechts het oude gebouw, erachter de nieuwe hal met erboven twee nieuwe zalen; links het bestaande kantoor en een nieuwe vleugel. | DP6

Of het gemeentelijke geld werkelijk snel op tafel zal komen is nog even de vraag. Cultuur-wethouder Robert van Asten (D66) stuurde juist deze week een overzicht van culturele projecten naar de raad. Daar staat het Haags Historisch weliswaar in, maar ook andere projecten zoals een Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade en nieuwe bibliotheken. Voor de komende tien jaar liggen er plannen voor bij elkaar 147 miljoen euro. Volgens van Asten moeten in het komende coalitieakkoord de ‘prioriteiten’ worden vastgesteld.

Modernere opzet Haags Historisch

De collectie van het Haags Historisch Museum was oorspronkelijk de basis van die van het Gemeentemuseum (Kunstmuseum Den Haag), maar werd al snel overvleugeld door sterk groeiende afdeling 19de– en 20ste-eeuwse kunst. De historiestukken verdwenen in de kelders. Daar kwamen ze in 1986 weer uit toen het Haags Historisch Museum werd gesticht. Dat vestigde zich in de 17de-eeuwse St. Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg. Aan de inrichting is sindsdien weinig meer veranderd. De afgelopen twee jaar heeft het museum inhoudelijk al gekozen voor vernieuwing. “Schilderijen ophangen met een bordje erbij kan niet meer,” zegt Vrij. “We kiezen nu voor een modernere opzet met interactieve elementen en audiovisuele presentaties. Voorbeelden daarvan zijn de tentoonstellingen over de fotografe Alexine Tinne (nog te zien tot en met 12 juni, red.) en ‘Macht’ over de geschiedenis van het Binnenhof (geen einddatum, red.).”

Wilt u meer lezen over Haagse politiek, achtergronden en cultuur? Neem een (proef)abonnement op de onafhankelijke weekkrant Den Haag Centraal. Of koop de krant bij één van onze verkooppunten

Standaardportret
Bekijk meer van