Stad zucht onder coronacrisis, tienduizend steunaanvragen

Haagse gemeenteambtenaren werken hard om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Zo moeten er met spoed 10.500 steunaanvragen van zelfstandige ondernemers worden verwerkt.

Door

Het college van B en W kwam zondag met derde ‘stand-van-zakenbrief’ over de coronacrisis. ‘De dagelijkse update van het RIVM met de nieuwste cijfers doet steeds opnieuw beseffen dat de impact van het coronavirus op de gezondheid van velen enorm is. De genomen en lopende maatregelen worden hierdoor dag in dag uit gerechtvaardigd. De cijfers doen ons ook realiseren dat we nog lang niet uit deze crisis zijn. Dat we ons nog altijd in het hart van deze moeilijke situatie bevinden. Hierbij denken we steeds aan al onze inwoners, maar toch ook in het bijzonder keer op keer aan de mensen die zich in zorg al weken keihard inzetten,’ aldus de inleiding

Optreden in parken tijdens coronacrisis

B en W zijn redelijk tevreden over de mate waarin gehoor wordt gegeven aan de oproep om afstand te houden in de coronacrisis. Het college noemt wel het Zuiderpark en het Westbroekpark als plekken waar moest worden opgetreden. Daar zijn geregeld bekeuringen uitgedeeld.

De brief: ‘Let wel: we zien duidelijk dat het hier gaat om uitzonderingen: de regels worden nageleefd, Den Haag blijft zoveel mogelijk in en om het huis.’ In het Zuiderpark kwam het overigens zondagmiddag (na het opstellen van het raadsstuk) tot forse inzet van politie en handhavers om groepen te bewegen de 1,5 meter in acht te nemen. In de Schilderswijk is een illegaal bordeel gesloten.

Financiële gevolgen

Over de financiële gevolgen van de coronacrisis, die mogelijk zullen leiden tot een overschrijding van de gemeentebegroting, voert de stad overleg met buurgemeenten en de andere drie grote steden. In VNG-verband lobbyen de gemeenten gezamenlijk voor een tegemoetkoming van het Rijk.

‘De inzet van gemeenten is om te komen tot generieke (algemene, red.) afspraken met het rijk, zodat niet over elk beleidsterrein afzonderlijk onderhandeld hoeft te worden’, aldus de brief aan de raad. Nog voor de zomer komen B en W met financiële ‘impactanalyse’.

Steun aan ondernemers

Er is de afgelopen weken op het stadhuis met man en macht gewerkt om de digitale problemen rond de steunaanvragen van ondernemers te verhelpen. Het gaat hier om de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’ (Tozo). Er zijn 10.500 aanvragen ingediend.

Daarvan zijn nu duizend dossiers afgewikkeld en kan tot betaling worden overgegaan. Het digitale formulier en servercapaciteit bleken problemen op te leveren. Die zijn grotendeels opgelost. De gemeente hoopt binnen vier weken alle voorschotten te hebben verstrekt. Samen met het rijk en de VNG wordt nog gekeken naar de mogelijkheid een steunfonds op te richten voor mensen die buiten de nu beschikbare regelingen vallen.

Bijna alle leerlingen bereikt

De scholen hebben inmiddels met 99,8% van alle leerplichtige kinderen contact gehad. Er zijn volgens B en W 109 kinderen ‘nog niet in beeld’.

Leerplichtambtenaren proberen hen op te sporen, niet om boetes uit te delen, maar om in overleg te treden. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen is noodopvang beschikbaar, zowel in het onderwijs als in de kinderopvang. Op dit moment bedraagt de opgevangen groep kwetsbare kinderen: 55 in de kinder- en buitenschoolse opvang, 408 in het primair onderwijs en 16 in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden 2829 kinderen opgevangen van ouders met vitale beroepen. Deze noodopvang is ook tijdens de meivakantie beschikbaar.

Duizenden maaltijden in coronacrisis

Er zijn tot en met 11 april ongeveer 12.800 maaltijden verstrekt aan kwetsbare ouderen. Het aantal aanmeldingen is geëxplodeerd: van 100 naar 960 deelnemers in drie weken tijd.

Er is een telefoonnummer ‘voor hulp en een luisterend oor’: 070 2053003. Voor besmette daklozen met lichte ziekteverschijnselen heeft de gemeente zo’n veertig opvangplekken beschikbaar.

Anderhalvemeter-samenleving

B en W kijken ook verder dan het hier en nu.

De brief: ‘Als college en gemeente Den Haag bereiden we, indachtig het appèl van de minister- president van woensdagavond 15 april, ons nu al voor op een mogelijke doorzetting van de tijdelijke maatregelen of op een versoepeling maar binnen de gestelde grenzen van de anderhalvemeter-samenleving; wij zullen de consequenties daarvan voor onze beleidsterreinen, waar noodzakelijk en mogelijk samen met betrokkenen in kaart gaan brengen. Denk daarbij aan scenario’s voor scholen, horeca, welzijn, sport, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering.’

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

 

Standaardportret
Bekijk meer van