Gemeenteraad zoekt grotere zaal, commissies gaan digitaal door

De Haagse gemeenteraad wil voltallig bijeen kunnen komen en zoekt daarom een grotere zaal. De vergaderingen van de raadscommissies komen weer op gang, maar wel digitaal.

Door

De fractievoorzitters en presidium hebben woensdag besloten dat de gemeenteraad ‘als hoogste bestuursorgaan’ voltallig en fysiek moet kunnen vergaderen. Aangezien dat met een vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter niet lukt in de gemeenteraadszaal, zoekt de raad nu een vervangende ruimte. Er is sinds twee weken de tijdelijke ‘spoedwet digitale besluitvorming’. Toch blijft volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een fysieke vergadering, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet, de voorkeur verdienen.

Een meerderheid van de Haagse raad vindt dat ook. “De raad is nu eenmaal het hoogste gezag in de gemeente en zijn vergaderingen hebben daarom een bijzondere status. Daarom is het te verantwoorden dat we in deze tijd toch bijeenkomen,” zegt Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij.

‘Gemeenteraad moet controleren’

Ook Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat de raad in zijn volle omvang moet kunnen vergaderen. “Je ziet nu dat er bijna geen raads- en commissievergaderingen meer zijn, terwijl het college van B en W wel gewoon besluiten blijft nemen. Die moeten wij controleren.”

Van De Graaf mag de raad ook digitaal vergaderen, al was het maar om het goede voorbeeld te geven. “Wij vragen van de burgers geen bijeenkomsten te houden. Dan is het een beetje raar om met 45 raadsleden plus zo’n twintig medewerkers voor de ondersteuning wél bij elkaar te komen. Maar goed, de meerderheid van de raad wil dat toch.”

Tot nu toe heeft de gemeenteraad twee keer kort vergaderd met het minimaal vereiste aantal aanwezigen (‘quorum’) van 27. Het is niet zeker of op korte termijn en bruikbare zaal kan worden gevonden. Als dat niet lukt, gaat de raad alsnog digitaal vergaderen. Hoe de stemmingen dan moeten worden gehouden, is nog onduidelijk.

Raadscommissies gaan digitaal door

Ook is woensdag besloten dat de raadscommissies weer gaan vergaderen, maar die dan wel digitaal. De afgelopen weken vergaderde er slechts één ‘algemene’ raadscommissie en dan in het bijzonder over de corona-maatregelen.

Vanaf komende week ‘doet’ de normale raadscommissie bestuur corona (woensdagmiddag). Donderdagochtend vergadert de commissie leefomgeving over de tarieven van het openbaar vervoer. Op dezelfde dag vergaderen mogelijk de commissies samenleving en ruimte.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van