Ruim 8,3 miljoen steun voor cultuur

Den Haag verdeelt een steunpakket van ruim 8,3 miljoen euro over de cultuursector. Doel is het overeind houden van instellingen en makers, maar ook het snel weer opstarten.

Door

Opnieuw kwijtschelding van huur, een fonds en een nieuwe subsidieregeling. Dat zijn de hoofdpunten van een nieuw steunprogramma voor de Haagse cultuursector. “Het is absoluut nodig om dit te doen, anders hebben we straks geen cultuur meer over als de lockdown wordt opgeheven,” zegt wethouder Robert van Asten (D66, cultuur). Volgens de wethouder moeten culturele instellingen, makers, broedplaatsen, galerieën en de amateurkunsten worden geholpen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. “Ik hoop dat uiterlijk deze zomer alles weer gaat draaien,” aldus Van Asten, die de gemeenteraad donderdag over het steunpakket heeft geïnformeerd.

Het geld is afkomstig van het rijk. Het ministerie van OCW stelde eerder 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor noodsteun aan culturele instellingen. Den Haag ontvangt hiervan 8,35 miljoen euro. Van Asten heeft met de sector en de andere grote steden overlegd over de verdeling van het geld. Daarvan wordt 2,5 miljoen gebruikt om de huur van gebouwen, die veel instellingen aan de gemeente moeten betalen, over de eerste zes maanden van dit jaar kwijt te schelden. De gemeente opent bovendien een herstelfonds (2 miljoen euro), waar culturele instellingen compensatie kunnen aanvragen voor geleden financiële schade.

Weer op gang krijgen

Volgens Van Asten is daarnaast geld nodig om de sector ‘straks weer op gang te krijgen’. “Daarom stellen we acht ton beschikbaar voor mooie plannen vanuit de culturele sector en de creatieve industrie. Hiermee kunnen nieuwe projecten worden gestart, kunnen bestaande programma’s worden aangepast aan de maatregelen of kunnen instellingen experimenteren met nieuwe werkvormen en verdienmodellen.” Via de instelling CultuurSchakel gaat er twee ton naar de amateurkunsten.

Uit het overleg met de instellingen kwam naar voren dat zij er rekening mee houden dat cultuurbezoek bij veel mensen ‘uit het systeem’ is geraakt. Van Asten: “Met het wegvallen van toeristisch bezoek is lokaal bezoek belangrijker geworden. Samen met de andere grote gemeenten en de partners in de stad zetten we daarom een grootschalige marketingcampagne op om, zodra het weer mogelijk is, de boodschap over te brengen dat cultuurbezoek weer op een veilige manier kan. En dat Den Haag in dat opzicht veel te bieden heeft.” Den Haag trekt voor de campagne drie ton uit.

Parade, Laaktheater en bibliotheek

Daarnaast wordt er geld uitgetrokken voor een aantal specifieke projecten. Den Haag steunt het reizend theaterfestival De Parade met 75.000 euro; ook de andere grote steden doen mee. “We kunnen ons immers niet voorstellen dat er deze zomer geen festivaltenten in het Westbroekpark staan,” zegt Van Asten. Er is drie ton extra beschikbaar voor kunst van Haagse kunstenaars in de openbare ruimte. Het Laaktheater aan de Ferrandweg krijgt twee ton voor het oplossen van ventilatieproblemen. En er komt een tijdelijke wijkbibliotheek in Moerwijk. Van Asten benoemt ook dat als coronasteun omdat bibliotheken met hun ‘studieplekken, taallessen en andere ontmoetingen’ extra belangrijk zijn als ze straks weer opengaan.

Cultuurwethouder Robert van Asten. | Foto: Gemeente DH/Martijn Beekman

Met al deze maatregelen is de rijksbijdrage nog niet volledig besteed. Daarvoor is bewust gekozen in verband met de onzekerheid over het einde van de lockdown. “We blijven met de sector in overleg over wat er nodig is,” aldus Van Asten. Vorig jaar trok de gemeente 6,8 miljoen euro uit en is er voor acht maanden aan huur kwijtgescholden. Daarnaast is de gemeente coulant omgegaan met de subsidie-eisen en de terugbetaling van subsidies voor projecten die zijn uitgesteld of niet doorgingen.

Nieuwe steunregeling

Ook buiten de cultuursector zijn er steunregelingen. De gemeente maakte woensdag bekend dat alle Hagenaars die door de coronamaatregelen te maken hebben met minder inkomsten steun kunnen aanvragen. Het gaat hier om de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), die speciaal is bestemd voor mensen met hoge woonlasten en verminderde inkomsten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de hoogte van de snel te verstrekken eenmalige uitkering 750 of 1500 euro.

“We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard worden getroffen,” zegt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, werk en inkomen). “Niet iedereen is financieel in staat om een plotseling verlies van inkomen op te vangen. Daarom is er nu de nieuwe regeling TONK. Trek op tijd bij ons aan de bel.” De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ingediend.

Onze redactie biedt u dit artikel uit de papieren krant gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Overweeg een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van