Een PAGO-keuring laten uitvoeren: wat komt er bij kijken?

Een goede gezondheid is onmisbaar bij optimale prestaties op de werkvloer. Daarnaast geldt, hoe gezonder een werknemer is, hoe minder ziekteverzuim er over het algemeen optreedt.

Door

Om gezondheidsrisico’s te voorkomen zijn er verschillende medische keuringen. Eén daarvan is de PAGO keuring.

PAGO betekenis

De PAGO staat bekend als het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bij het PAGO onderzoek wordt er gekeken naar de gezondheid van de werknemer met betrekking tot de arbeidssituatie in een bedrijf. Wanneer een werknemer fysiek zwaar werk verricht, bijvoorbeeld in de bouwsector, bestaat er een verhoogd risico op overbelasting of blessures. Tijdens het lichamelijk onderzoek worden de risico’s van de werknemer beoordeeld en kunnen op grond van de resultaten daarvan eventuele maatregelen genomen worden door de werkgever. Iedere werknemer kan elke 4 jaar een uitnodiging voor de PAGO verwachten, werknemers boven de 40 jaar worden elke 2 jaar uitgenodigd.

Op welke punten wordt er onderzoek uitgevoerd tijdens de PAGO-keuring?

Voorafgaand aan de keuring wordt door de werknemer een vragenlijst ingevuld, die met de arts wordt besproken. In de vragenlijst komen vragen aan bod over de werksituatie, de algemene gezondheid en eventuele aanwezigheid van pijnklachten. Daarnaast zijn er ook vragen over de levensstijl van de werknemer. Hierbij kunnen er vragen verwacht worden over sport, slapen en eten. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt er onder andere gekeken naar lengte en gewicht, worden de polsslag en bloeddruk gemeten en wordt er naar de longen geluisterd. Ook wordt een ogentest uitgevoerd en de gehoorfunctie gecontroleerd. Bij werknemers boven de 40 jaar kan ook een hartfilmpje gemaakt worden. Ten slotte wordt ook het bloed nagekeken op suiker- en cholesterolgehalte. Na afloop wordt een persoonlijk advies meegegeven, waarmee de werknemer inzicht krijgt over zijn of haar gezondheid in relatie met werk. De werknemer kan op grond van dit advies zelf maatregelen nemen voor een zo gezond mogelijk arbeidsleven. Kortom, een PAGO is van betekenis voor iedere werknemer binnen een bedrijf.

Kosten van de PAGO

Afhankelijk van het soort onderzoek wat uitgevoerd wordt, kunnen de kosten voor de PAGO uiteenlopen. Gemiddeld kost het onderzoek tussen de 50 en 150 euro per werknemer. Toch is de PAGO-keuring een goede investering voor een bedrijf, omdat deze op termijn hoge kosten door ziekteverzuim kunnen voorkomen. Het onderzoek is overigens kosteloos voor de werknemer, de werkgever neemt de kosten op zich.

Is een PAGO-keuring verplicht voor de werknemer?

Een werkgever is verplicht om de PAGO periodiek aan te bieden aan het personeel. Dit betekent echter niet dat deelname aan de PAGO-keuring verplicht is voor de werknemer. Alhoewel er vele voordelen verbonden zijn aan deelname, mag de werknemer zelf beslissen of hij of zij aan de PAGO keuring meedoet. Als het ware moet de keuring gezien worden als een recht waarvan vrijblijvend gebruik gemaakt kan worden. Wanneer er wordt gekozen voor deelname aan de PAGO, wordt de privacy van de werknemer gewaarborgd. Er worden geen medische gegevens verstrekt aan de werkgever of huisarts, tenzij de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven.

Voordelen van de PAGO

Bij een PAGO onderzoek ligt de nadruk op de preventie van ziekteverzuim en het beperken van gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Nadat de keuringen zijn uitgevoerd bij het personeel, kan een algeheel beeld geschetst worden van de gezondheidssituatie van de werknemers, waarna de werkgever maatregelen kan nemen. Met deze maatregelen kunnen risico’s worden verkleind, met als gevolg dat er minder ziekteverzuim optreedt en het personeel gezond blijft. Daarnaast geldt dat hoe minder ziekteverzuim er voorkomt binnen een bedrijf, hoe minder geld het de werkgever kost. Ook zullen genomen maatregelen het risico op bedrijfsongevallen verkleinen, bijvoorbeeld bij werksituaties waarbij met machines of gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

Iedere werknemer krijgt na de keuring een persoonlijk advies mee, waarmee hij of zij aan de slag kan om een goede gezondheid te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende te slapen, regelmatig te sporten en gezond te eten. Een gezonde levensstijl voorkomt ziekte en het daarbij behorende verzuim. Daarnaast zal een werknemer die goed in zijn of haar vel zit, genoeg energie hebben en daarbij ook goede werkprestaties leveren.

Vergelijk de PAGO bij HR navigator

Ben je op zoek naar een medische keuring voor je personeel en wil je de aanbieders met elkaar vergelijken? Bij HR navigator kan je gratis 25 PAGO aanbieders vergelijken en daarnaast ook een persoonlijk advies krijgen van één van de experts.

Standaardportret
Bekijk meer van