Zitting bij Raad van State: Imam Fawaz vindt dat zijn rechten zijn aangetast

Heeft de minister van Justitie en Veiligheid de grondrechten van de zeer omstreden Haagse imam Fawaz Jneid teveel aangetast? Dat is de vraag die de Raad van State moet beantwoorden in het hoger beroep dat door de imam is ingesteld. De zaak werd vrijdag onder grote belangstelling behandeld in het gebouw aan de Kneuterdijk.

Door

“De overheid wil Fawaz de mond snoeren en daarom verbiedt de minister zijn bijeenkomsten vooraf op grond van de inhoud van zijn preken,” constateerde de advocaat van Fawaz. En daarmee zijn volgens hem de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst onaanvaardbaar aangetast. “Censuur”, aldus de advocaat.

Een verbod om de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk te betreden is het gewraakte besluit waartegen de imam nu opkomt. De minister gebruikte daarvoor de splinternieuwe ‘Wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’. Het doel van die wet is bescherming van de nationale veiligheid en vermindering van het risico dat het jihadisme met zich brengt.

Geweld

Het gebiedsverbod paste volgens landsadvocaat Cécile Bitter binnen die wet. De maatregel tegen de imam is bedoeld om te voorkomen dat hij in direct contact komt met kwetsbare jongeren. Die kunnen zijn preken opvatten als een aansporing om de islam met geweld te verdedigen. Volgens de landsadvocaat waren juist jongeren in deze Haagse wijken gevoelig voor zijn ‘heilige boodschap’.

Niet alleen die jongeren vormen een gevaar, maar juist ook degenen die de jihadistische beweging voeden met preken en ander gedachtegoed, vindt de overheid. Ook de Haagse burgemeester Pauline Krikke denkt er zo over.

 

Hij heeft illegaal kinderhuwelijken gesloten en er zijn aanwijzingen dat dit nog steeds gebeurt.
Cécile Bitter

De nieuwe wet geeft de mogelijkheid om in te grijpen op grond van iemands gedragingen. En dus wilden de rechters van de Raad weten welke gedragingen voor de minister aanleiding waren geweest om de imam aan te pakken.

De preken van Fawaz en zijn uitlatingen op Facebook vormden de belangrijkste gedragingen, aldus de woordvoerster. Maar ook het dubieuze verleden van de imam speelde een rol. “Hij heeft illegaal kinderhuwelijken gesloten en er zijn aanwijzingen dat dit nog steeds gebeurt,” stelde Bitter.

Een direct verband tussen zijn gedragingen en gewelddadige activiteiten van anderen was er volgens haar niet. “Eerder een subtiele gedragsbeïnvloeding.” Maar volgens de advocaat van Fawaz is er geen enkel verband tussen diens gedragingen en terrorisme. En dat is toch waar het volgens hem in de nieuwe wet om draait.

Enkelband

Van een onaanvaardbare inperking van vrijheden is in de ogen van het ministerie geen sprake. De imam kan buiten de twee Haagse wijken gewoon zijn boodschap verkondigen en ook Facebook staat nog open. De inperking valt dus wel mee.

Het had overigens erger kunnen uitpakken voor Fawaz, want Justitie overwoog hem in het kader van het gebiedsverbond het dragen van een enkelband op te leggen. Maar dat is op advies van de gemeente Den Haag niet gebeurd om de commotie niet nog groter te maken.

Gegevens hierover zijn in handen van de redactie het VPRO-radioprogramma Argos; het Algemeen Dagblad berichtte er vrijdag over.

Een van de rechters van de Raad maakte in zijn slotwoord aan de advocaat van Fawaz duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting en godsdienst geen absolute onaantastbare grondrechten zijn. “De overheid heeft primair de taak om terrorisme te voorkomen,” zei hij. En dat kan betekenen dat de grondrechten soms worden ingeperkt.

De Raad doet over zes weken uitspraak.

Standaardportret
Bekijk meer van