Winteropvang daklozen in oude Rode Kruis Ziekenhuis

Het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis en een oude school in het Bezuidenhout worden tijdelijk ingericht voor de winteropvang van daklozen.

Door

Het college van B en W besloot eind vorige week in het complex aan de Sportlaan van 1 november tot en met 31 maart mensen op te vangen. Dak- en thuislozen kunnen daar verblijven en herstellen. Er zijn 120 plaatsen. “Met deze voorziening dragen we bij aan mentale rust en herstel bij deze groep,  vaak kwetsbare, dak- en thuisloze mensen tijdens de winterperiode. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving,” zegt wethouder Mariëlle Vavier (GroenLinks, maatschappelijke opvang).

De opvang aan de Sportlaan richt zich volgens de gemeente op ‘fysiek herstel, huisvesting, terug naar werk’. Daartoe wordt samengewerkt met onder meer Stichting Barka (hulp Oost-Europese migranten) en het Straatconsulaat. De opvang is alleen toegankelijk voor dak- en thuislozen met binding met de regio. Verder kunnen kwetsbare daklozen uit EU-lidstaten er terecht, maar alleen als ze fysieke zorg nodig hebben of als ze zicht hebben op een plek elders.

Nog locatie gezocht

In het coalitieakkoord van vorige maand spraken de vijf partijen af dat er een permanente winteropvang moet komen. Die is nog niet gevonden. Het oude ziekenhuis is slechts tijdelijk beschikbaar, want in de toekomst is het nodig voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. De plek is voorlopig ook nog in gebruik bij de GGD als vaccinatielocatie.

Als tweede opvanglocatie wordt een oude school aan de Rooseboomstraat in het Bezuidenhout gebruikt. Hier kunnen zo gauw het gaat vriezen honderd daklozen worden opgevangen, maar alleen voor de nacht. Een overnachting in de ‘permante’ opvang kost vier euro; de nachtopvang in het Bezuidenhout kost twee euro. De gemeente trekt voor de opvang 4,6 miljoen euro uit. Dat geld is beschikbaar binnen de begroting voor maatschappelijke opvang.

Ook de vorige winter waren er twee opvanglocaties in gebruik, in verpleeghuis De Lozerhof en in De Schildershoek in de Jacob Catsstraat. Volgens Vavier is het aanbod voor komende winter ruimer. Dat moet ook wel omdat het aantal daklozen is gestegen, mede door het tekort aan woningen. “De wooncrisis pakken we aan, maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen,” aldus Vavier.

UPDATE
De gemeenteraad besloot donderdag 20 oktober dat de eigen bijdrage voor de permanente winteropvang van 4 euro vervalt. De raad nam met grote meerderheid een motie aan van ChristenUnie/SGP om geen ‘nodeloze drempel’ voor de opvang op te werpen.

[Dit stuk is aangevuld met een update op 22 oktober.]

Standaardportret
Bekijk meer van