Gemeente draait uitbreiding betaald parkeren terug na protesten

De borden stonden er al. Voortaan zouden automobilisten ook overdag moeten betalen voor parkeren in Rustenburg-Oostbroek en het Laakkwartier. Maar na protesten draait de gemeente de maatregel terug.

Door

“Het is niet goed gegaan in de communicatie,” licht wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, mobiliteit) toe op het stadhuis. “Het gesprek met de bewoners en ondernemers is te laat op gang gekomen.” Na een drukbezochte bijeenkomst in Rustenburg-Oostbroek en overleg met een klankbordgroep in Laak heeft hij zijn conclusies getrokken.

De gemeente draait de uitbreiding van betaald parkeren op het laatste moment terug. In beide wijken zouden automobilisten voortaan van 9 uur ’s ochtends tot middernacht moeten betalen voor een parkeerplek, in plaats van alleen ’s avonds. In Rustenburg-Oostbroek stonden de borden met deze nieuwe ‘venstertijden’ al op straat.

 

Betaald parkeren is nooit een doel op zich
Arjen Kapteijns, wethouder

 

“De parkeerdruk is te hoog in deze wijken, met name ’s avonds,” legt Kapteijns uit. “Er zijn meer vergunningen uitgegeven dan dat er parkeerplekken zijn. Door de venstertijden uit te breiden naar overdag, zou het ook ’s avonds rustiger zijn, was het idee. Mensen zijn dan minder geneigd hun auto te laten staan.”

Overvallen

Maar de maatregel stuitte op verzet van bewoners en ondernemers. Zij ervaren overdag geen problemen met parkeren. Bovendien voelden ze zich overvallen door het gemeentebesluit. “Betaald parkeren is nooit een doel op zich. We doen dit om te helpen, maar dat werd niet zo gepercipieerd.”

De nieuwe bebording heeft de gemeente twee ton gekost. Ook loopt het stadhuis parkeerinkomsten mis, maar die waren nog niet inbegroot.

De maatregel wordt weliswaar opgeschort, maar niet definitief begraven. De gemeente gaat eerst een nieuw parkeervergunningensysteem invoeren, waarmee de administratie – nu nog een rommeltje – kan worden opgeschoond. Nu kan de gemeente niet zien of een vergunninghouder nog steeds in de wijk woont waarvoor hij een parkeervergunning heeft gekregen. Dat vertroebelt het zicht. “Straks kunnen we zien hoeveel oneigenlijke parkeervergunningen er zijn,” aldus de wethouder.

Plafond

Als ook na de ingebruikname van het nieuwe systeem de parkeerdruk in beide wijken te hoog blijkt, kan de uitbreiding van de venstertijden opnieuw op tafel komen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente een vergunningenplafond invoert. “Als we gaan wachten totdat iedereen enthousiast is, gebeurt er nooit iets.”

Standaardportret
Bekijk meer van