Akkoord met vakbonden: tweede HTM-staking van de baan

De HTM en de vakbonden hebben donderdagmiddag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee is de geplande staking voor vrijdag van de baan.

Door

Aan het akkoord gingen zeven maanden van stroeve onderhandelingen, een ultimatum van de vakbonden en een staking vooraf. Gemiddeld gaan de trambestuurders en buschauffeurs van het Haagse vervoersbedrijf er de komende twee jaar 8,5 procent op vooruit, meldt de FNV. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen.

Een tweede staking is daarmee voorkomen. Vakbonden FNV en CNV hadden voor vrijdag een staking in het vooruitzicht gesteld, nadat het HTM-personeel vorige week al het werk een hele dag neerlegde. De HTM, die gezien zijn financiële problemen lange tijd geen gehoor wilde geven aan de eisen van de werknemers, is nu toch door de pomp gegaan.

 

Een kop koffie of toiletbezoek was een luxe
Eric Vermeulen, FNV

 

Het belangrijkste twistpunt in de onderhandelingen was koopkrachtbehoud. Zeker gezien de hoge inflatie telt dat op voor de HTM. Volgens de vakbonden had het vervoersbedrijf in de eerste onderhandelingsronde al toegezegd dat het personeel er niet op achteruit zou gaan in koopkracht, maar kwam het daar later op terug. Daarop stelden de bonden een ultimatum. Toen dat niets opleverde, volgde een staking.

Behalve koopkrachtbehoud krijgen de 1900 werknemers er dit jaar 1,5 procent en volgend jaar nog eens 2,5 procent bij op hun salaris. Ook worden de loonschalen elk met 90 euro verhoogd en gaat de eindejaarsuitkering tweemaal met 250 euro omhoog.

Werkdruk

De bonden hebben meer uit het vuur gesleept. Zo komen er 145 arbeidsplaatsen bij om de werkdruk te verminderen. Dat is een grote grief van trambestuurders en buschauffeurs. ‘Het rijdend personeel had nauwelijks tijd om op adem te komen tussen de ritten in,’ stelt FNV-bestuurder Eric Vermeulen in een persbericht. ‘Een kop koffie of toiletbezoek was een luxe. Met steeds drukker wordend verkeer en reizigers die steeds mondiger worden, kan dat gevaarlijke situaties opleveren als er niet voldoende rust wordt genomen.’

Vorige maand verhoogde de HTM uit eigen beweging de salarissen met 3 procent. ‘Wij willen onze medewerkers niet de dupe laten worden van het feit dat er nog geen nieuwe cao is,’ verklaarde het bedrijf toen. De vakbonden reageerden gepikeerd.  Zij beschouwden het als een poging om achter hun rug om het personeel te behagen. Uiteindelijk staakten werknemers vorige week toch, waardoor het openbaar vervoer de hele dag niet reed.

De HTM zit in een lastig parket. Het vervoersbedrijf lijdt nog onder de gevolgen van de coronatijd, toen reizen werd ontmoedigd. Nog altijd is het aantal reizigers niet op het oude peil. Het bedrijf krijgt weliswaar compensatie van de rijksoverheid, maar die valt vermoedelijk later dit jaar weg.

Standaardportret
Bekijk meer van