Snel duidelijkheid over sloop van SoZa-gebouw

Of het oude ministerie van Sociale Zaken wordt afgebroken om plaats te maken voor woontorens, is onzeker. Over twee weken maakt de Raad van State bekend of de schorsing van het bestemmingsplan gehandhaafd blijft.

Door

Voor de sloop van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) is geen vergunning nodig. Maar de dreigende sloop van het complex naast Station Laan van NOI in het Bezuidenhout hangt wel samen met het nieuwe bestemmingsplan voor minstens 1200 woningen in woontorens op die plek. Gaat dat plan (voorlopig) niet door, dan zal de sloop van het complex hoogstwaarschijnlijk ook op de lange baan gaan, want projectontwikkelaar Vorm haalt er op dit moment nog huurinkomsten uit.

Dinsdag stapten het Wijkberaad Bezuidenhout en het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed, voor een spoedprocedure naar de Raad van State om de nieuwbouw tegen te houden. Vanwege die procedure is het bestemmingsplan al tijdelijk buiten werking gesteld, zodat niet intussen een omgevingsvergunning kan worden verleend. Over twee weken maakt de Raad bekend of het plan wel of niet geschorst blijft.

Wordt de schorsing opgeheven, dan is de sloop van het complex van de fameuze architect Herman Hertzberger onvermijdelijk. Projectontwikkelaar Vorm heeft al laten weten dat de sloop nog dit jaar begint. Een vergunning voor de nieuwbouw is ook al aangevraagd.

Compromis

Hertzberger heeft na lang verzet de hoop opgegeven dat zijn complex met grote cultuurhistorische waarde behouden blijft. De hoogbejaarde architect (91) heeft geen trek meer in juridische procedures. Hij heeft nog wel een compromis bedacht waarbij de structuur van het complex zou blijven staan. Een combinatie van herontwikkeling en nieuwbouw is volgens hem wel mogelijk. Het Cuypersgenootschap pleit ook voor die oplossing.

De gemeente en ontwikkelaar Vorm willen er niets van weten. Vooral het standpunt van de gemeente verbaasde de voorzitter van de Raad. “Ik zie op een bepaald moment een draai.” Daarmee doelde hij op het aanvankelijke standpunt van de gemeente om alleen mee te werken aan herontwikkeling, maar niet aan sloop. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat niet het geval.

 

Je kunt geen spelregels veranderen tijdens het spel
Woordvoerder gemeente

 

“Hierover is een uitgebreide discussie in de gemeenteraad geweest. Daar is vijf jaar over nagedacht.” Maar de woordvoerder van het Cuypersgenootschap heeft een andere lezing. “De gemeente heeft de motivatie voor de sloop volledig bij de projectontwikkelaar gelegd.”

Wat volgens hem ook blijkt uit het feit dat de gemeente weigerde het complex de status van gemeentelijk monument te geven. Voor de sloop van een monument is namelijk wel een moeilijk verkrijgbare vergunning nodig. Volgens de gemeentewoordvoerder zou de aanwijzing als monument geen goed gebaar zijn in de richting van ontwikkelaar Vorm. “De gemeente heeft deze plek zelf als ontwikkellocatie aangewezen. Je kunt geen spelregels veranderen tijdens het spel.”

Parkeren

Het Wijkberaad ziet vooral problemen ontstaan met parkeren en de verkeersafwikkeling bij het nieuwe wooncomplex. Woordvoerder Jacob Snijders wijst op creatief rekenen met het benodigde aantal parkeerplaatsen door de gemeente. Die gaat er namelijk van uit dat men in de toekomst minder gebruik gaat maken van de auto.

Uit ervaring met de gevolgen van het nabijgelegen wooncomplex The Roofs blijkt dat die gedachte van de gemeente niet realistisch is. Volgens Snijders zijn daar te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd en parkeren daardoor veel bewoners van dat complex op de openbare weg in het Bezuidenhout.

De advocate van het Wijkberaad vindt dat het bestemmingsplan te snel is vastgesteld. Zowel de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage als deskundigen die zijn ingeschakeld door de gemeente stelden dat nader onderzoek nodig is naar de verkeersafwikkeling bij SoZa. Dat is wel toegezegd, maar is nog niet gebeurd.

Standaardportret
Bekijk meer van